هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداری نمی‌تواند «اودلاجان» را تخریب کند

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر گفت: شهرداری نمی‌تواند؛ در محله «اودلاجان» واقع در منطقه 12 تهران تخریبی انجام دهد، زیرا این محله به‌عنوان بافت تاریخی – فرهنگی ثبت‌شده است. 
احمد حکیمی‌پور درباره تخریب احتمالی 64 باب خانه تاریخی در منطقه 12 تهران از سوی شهرداری طی اجرای طرح انضباط شهری در این منطقه گفت: با شهردار این منطقه صحبت کرده‌ام و وی اعلام کرده است که چنین مسئله‌ای صحت ندارد.
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر اظهار کرد: آنطور که به من اطلاع داده‌شده است اگر به‌تازگی تخریبی انجام‌شده به  12 بنا در ناحیه 4 منطقه 12 که فاقد ارزش میراثی است، مربوط می‌شود.
حکیمی‌پور با بیان اینکه ضروری است از این منطقه بازدید میدانی داشته تا حقیقت ماجرا مشخص شود، تأکید کرد: در محله اودلاجان واقع در منطقه 12 تهران نمی‌توان تخریب انجام داد، زیرا این محله به‌عنوان بافت تاریخی – فرهنگی ثبت‌شده است.
عضو شورای شهر با بیان اینکه باید مسائل قانونی رعایت شود، خاطرنشان کرد: اگر چنین اتفاقی افتد، قطعاً شورای شهر نسبت به این مسئله واکنش نشان خواهد داد.