هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری ایرانی-اسلامی را نمی‌توان در شهرهای جدید خلق کرد

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش برای حفظ و احیای معماری سنتی ایرانی و اسلامی بسیار مهم‌تر و کم‌هزینه‎تر از ایجاد فرهنگ جدید معماری و مقدم بر آن است، گفت: معماری ایرانی اسلامی را نمی‌توان در شهرهای جدید خلق کرد.
پیروز حناچی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای توسعه معماری ایرانی ـ اسلامی در ساخت‌وسازها و حمایت‌هایی که قرار است این معاونت در راستای تحقق سخنان وزیر راه و شهرسازی انجام دهد، گفت: معاونت معماری و شهرسازی دو وظیفه عمده را در حوزه اقدامات جاری و اقدامات ترویجی انجام می‌دهد. 
وی افزود:در اقدامات جاری، این معاونت، دائماً برای نقاط مختلف کشور طرح‌هایی را تهیه و بازبینی می‌کند و سپس به تصویب می‌رساند و برای اجرا به شورای شهر و استانداران ابلاغ می‌کند که مصوبات این شورا، مبنای اجرا و پیگیری حقوقی در همه شهرهاست. به‌عنوان‌مثال، در صورت بروز مشکلات بین شهرداری و مالکان که منجر به ورود قوه قضائیه می‌شود مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ملاک دستگاه قضا خواهد بود.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی به اقدامات ترویجی این معاونت در ارزیابی کیفیت امور شهرها در درازمدت اشاره کرد و افزود: اقدامات ترویجی و تصمیمات معاونت معماری و شهرسازی تأثیرات بلندمدتی بر کیفیت امور شهرها می‌گذارند.