چگونه ساختمان را تخریب کنید

شمار نشریه : 212

شما می توانید یک دیوار سنگی را به وسیله یک پتک خراب کنید‌. هم چنین خراب کردن یک ساختمان پنج طبقه به وسیله مته های حفاری و گوی های تخریب‌کننده ساختمان به نظر آسان می رسد اما وقتی شما بخواهید یک سازه عظیم مثل یک آسمانخراش را تخریب کنید باید از سلاح های بزرگ استفاده کنید‌. مواد منفجره تخریب‌کننده‌، روش بهتری برای تخریب ایمن و مؤثر سازه های بزرگ است‌. وقتی یک ساختمان در محاصره ساختمان های دیگری باشد‌، آن وقت لازم است‌، آن را از داخل منفجر کنیم و موجب فروریزی آن در محیط فونداسیون شویم‌. به هرحال تخریب خانه های قدیمی در کلان شهر بزرگی به نام تهران باوجود کمبود زمین شتاب گرفته‌است‌، به همین دلیل یکسری شرکت های ساختمانی حوزه فعالیت‌شان را روی تخریب متمرکز کرده‌اند‌. بازار تخریب نیز دارای قیمت های مشخصی است‌، برخی از این شرکت‌ها هزینه تخریب را مترمربعی 4 تا 6 هزار تومان عنوان می کنند و می گویند حداکثر ظرف 30 روز کل عملیات تخریب به پایان خواهد رسید‌.
نکته جالبی که در ماجرای تخریب ساختمان های کلنگی وجود دارد‌، ارزش ریالی آهن آلات موجود در این نوع ساختمان‌هاست‌. برخی از تخریبی‌ها حاضرند به ازای دریافت آهن آلات قراضه‌، ساختمان را رایگان تخریب کنند‌.
هم اکنون به دلیل رونق گسترده بازار تخریب خانه های کلنگی در این مقاله سعی داریم به پاره ای از نکات اجرایی عملیات تخریب ساختمان‌ها بپردازیم تا با بررسی های کارشناسانه و رعایت نکات اجرایی ضروری این پروسه مهم به بهترین نحو ممکن انجام گیرد‌:
1‌- قبل از مجوز شروع کار برای عملیات تخریب ساختمان‌، بررسی های مهندسی توسط شخص ذی صلاح برای تعیین شرایط کف‌ها‌، دیوار‌ها‌، چارچوب‌ها و اسکلت و امکان خراب شدن بدون برنامه بخش های ساختمان صورت گیرد‌. ساختمان مجاور که ممکن است افرادی در آن ساکن باشد‌، چک و بررسی شود‌. ضمن اینکه کارفرما بایستی گواهی یا مجوز مکتوب برای عملیات تخریب داشته باشد 2‌- کارگرانی که در ساختمان های در حال تخریب کــار می‌کنند‌، ممکن است به واسطه حریق‌، انفجار یا علل دیگر آسیب یا صدمه ببینند‌، بنابراین دیوار‌ها و کف باید در مقابل فشار و ضربات مقاوم شوند 3‌- قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود تمام خطوط آب‌، گاز‌، برق‌، غبار باید قطع شده و درپوش گذاشته شود. 4‌- اگر نگه داشتن و برقراری خطوط آب و برق در طی عملیات تخریب نیاز و ضروری است‌، باید چنین خطوطی به طور موقت جــابه جاشده و محافظت گردند 5‌- هر نوع مواد مخاطره آمیز شیمیایی‌، گاز‌ها‌، مواد انفجاری و قابل اشتعال در لوله‌ها‌، مخازن یا تجهیزات دیگر که مورداستفاده قرار می گیرد‌، باید شناسایی شود 6‌- هر جا خطر خرد شدن و شکسته شدن شیشه وجود دارد باید چنین مخاطراتی حذف شود 7‌- هر جا خطر سقوط کارگران از داخل دهانه یا چاه وجود دارد دهانه‌ها باید تا ارتفاع تقریبا 42 اینچ محافظت شوند 8‌- هر جا مواد زائد و آشغال از طریق سوراخ‌ها و چاله‌ها بدون استفاده از سرسره روی کف ریخته می شود نواحی ای که در آن مواد ریخته می شود باید کاملا با موانع حداقل ارتفاع 42 اینچ و حداقل 6 فوت از محل ریزش مواد محصور شود‌. علائم و نشانه های اخطاردهنده خطر سقوط مواد باید در هریک از محل‌ها نصب شود 9‌- تمام دهانه های کف‌، که به عنوان محل ریزش مواد استفاده نمی شود‌، باید با مواد محکم پوشانده شود و به حد کافی تحمل وضع و باری که اعمال می شود را داشته باشد 10‌- عملیات تخریب باید از بالاترین نقطه ساختمان و دیوارهای خروجی شروع شود و به ترتیب به سمت پایین انجام گیرد 11‌- قبل از شروع و حذف دیوارهای خارجی و کف طبقه زیرین‌، باید مواد و نخاله های هریک از دیوار‌ها و کف طبقات بالایی برداشته شده و به محل انبار مواد انتقال یابند 12‌- ورودی های کارگران و ساختمان های چندطبقه در حال تخریب باید از طریق اتاقک هایی حفاظت شود‌. تمام اتاقک‌ها حداقل بایستی دو فوت پهنا از ورودی ساختمان یا دهانه‌ها داشته باشند‌.
پلکان‌ها گذرگاه‌ها و نردبان‌ها
1‌- فقط پلکان‌ها‌، مسیرهای گذر و نردبان هایی که برای دسترسی به سازه ساختمان اختصاص یافته‌اند‌، باید مورد استفاده قرار گیرند 2‌- تمام پلکان‌ها‌، مسیرهای گذر و نردبان های مورد استفاده باید به طور روتین بازرسی شوند و در شرایط ایمن و سالم نگه داشته شوند‌. 3‌- در ساختمان های چندطبقه‌، وقتی پلکان مورد استفاده قرار می گیرد باید مسیر پلکان به درستی با منابع روشنایی مصنوعی و طبیعی روشن شود‌.
ناودان‌ها برای ریزش مواد
1‌- هیچ موادی نباید در هر نقطه خارج از دیواره های خارجی ساختمان ریخته شود مگر اینکه آن ناحیه به طور مؤثر حفاظت شده باشد‌. 2‌- کانال های فلزی یا چوبی برای ریزش مواد و نخاله‌ها در زوایای بیش از 45 درجه باید به طور کامل محصور شوند‌. دهانه های طبقات پایین‌، وقتی که مورد استفاده قرار نمی گیرند‌، بسته شوند‌. 3‌- وقتی عملیات تخریب در حال انجام نیست‌، نواحی اطراف دهانه تخلیه کانال به طور ایمن بسته نگه داشته شود‌. 4‌- دهانه های کانال های تخلیه باید با حفاظ های نرده ای تقریبا به ارتفاع 42 اینچ محافظت شوند‌.
برداشت دیوار‌ها‌، بخش های بتنی و دودکش‌ها
1‌- دیوارهای بتنی یا بخش های دیگر نباید به طور ناگهانی روی کف ساختمان خراب شوند و ریزش کنند‌. 2‌- در ساختمان های بیش از یک طبقه دیوارهای ساختمان نباید بدون مهار جانبی ر‌ها شوند‌. 3‌- وقتی شرایط آب و هوایی بد و خراب است کارگران نباید بالای دیوار‌ها کار کنند‌. 4‌- در ساختمان های با اسکلت فولادی‌، چهارچوب آهنی و فولادی در طی عملیات تخریب باید برداشته شوند 5‌- راهرو‌ها یا نردبان هایی برای دسترسی ایمن کارگران به داربست یا دیوار‌ها فراهم شود‌.
برداشت یا حذف کف‌ها
1‌- قبل از تخریب تاق کف‌، آشغال‌ها و نخاله های ساختمانی باید از روی تاق یا دیگر نواحی مجاور تاق برداشته شود 2‌- تخته هایی با ضخامت 5 سانتی متر و به عرض 25 سانتی متر برای ایستادن کارگر روی تیرهای تاق و سقف فــــراهم شود 3‌- هنگام برداشت تاق سقف کارگران نبایستی زیر سقف قرار گیرند و باید موانعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به این منطقه ایجاد شود.