هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بافت فرسوده پرحاشیه

کیست که نداند بافت های فرسوده در صورت وقوع یک زلزله بالای 5 ریشتر بر سر ساکنان آوار می شوند‌؟ کدام مسئول از موانع نوسازی بافت های فرسوده بی اطلاع است‌؟ همه می دانند سیاست های به کار گرفته شده در نوسازی این بافت‌ها تاکنون نتوانسته اهداف مشخص شده در چشم انداز را محقق کند اما همچنان اقدامات جزیره ای و مقطعی ادامه دارد‌. چندین سال است که علی رغم درخواست های فراوان خبری از وام نوسازی نیست و این بدان معناست که یکی از مهم ترین پیش شرط های نوسازی وجود ندارد‌. مسئولان وزارت راه و شهرسازی انتقاد می کنند که بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام نوسازی ندارند‌. یعنی قرار است فقط بانک‌ها ساخت وساز کنند‌؟ چه کسی باید بانک‌ها را موظف به این کار کند‌؟ تکلیف مردم چیست‌؟ علاوه بر این معابر بافت های فرسوده همان معابر تنگ و تاریک 30 سال پیش است‌، بیشتر ساختمان‌ها مشکل سند دارند و خبری از خدمات زیر بنایی و دستگاه های خدمت رسان نیست‌. در مجموع 33 نهاد مسئول در بافت فرسوده هیچ برنامه ای برای این بافت‌ها ندارند و عجیب اینکه ما منتظریم چرخ نوسازی با تراکم تشویقی و تخفیف در صدور پروانه به حرکت دربیاید‌. متأسفانه اخبار و مسائل حاشیه ای نوسازی بافت فرسوده تا دلتان بخواهد زیاد است اما از کار های اجرایی خبری نیست.