هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها ۲ طرح اقتصاد برانداز بود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۲ طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را تجربه کرده ایم‌، گفت‌: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می افتاد حتما وضعیت بحرانی اعلام می شد چون در تمام شاخصه‌ها در بحران شدیدی قرار داشتیم‌.
عباس آخوندی در نخستین نشست از سلسله نشست های علمی بررسی چالش‌ها‌، عملکرد و چشم انداز نظام تأمین مالی کشور که با عنوان نقشه راه تأمین مالی مسکن در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد‌، گفت‌: نظام تأمین مالی مسکن در ایران در 35 سال گذشته فرازوفرودهای فراوانی داشته‌است‌، طوری که بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تأمین مالی بلندمدت است و این بخش مهم ترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب می شود‌.
وی تأکید کرد‌: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن‌، بلندمدت است و درنتیجه نیازمند تدوین استراتژی های بلندمدت هستیم اما در 35 سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایه گذاری کند‌، نداشته ایم‌.
 آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از 73 درصد به 64 درصد کاهش یافته‌است‌، گفت‌: بااین حال اعتبارات بانکی از 22 درصد به 31 درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته‌است‌. وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال 93 را 280 میلیون تومان ذکر کرد و گفت‌: در سال 1385 متوسط قیمت یک واحد مسکونی 37 میلیون تومان بود.