بازار مصالح ساختمانی در نیمه دوم خرداد

شمار نشریه : 211

بدون شک مصالح ساختمانی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر قیمت تمام‌شده مسکن است. البته ناگفته نماند که برای همه اینگونه جا افتاده است که با افزایش قیمت مصالح، قیمت تمام‌شده مسکن هم صعود خواهد کرد اما در این روزهایی که مسکن دوران رکود خود را سپری می‌کند قیمت مصالح نیز با کاهش زیادی روبه‌رو شده است. در این شماره بازار مصالح ساختمانی در نیمه دوم خردادماه 94 را موردبررسی قرار داده‌ایم با این توضیح که انتشار لیست قیمت مصالح ساختمانی صرفاً برای اطلاع مخاطبان است و این لیست‌ها توسط شرکت‌ها اعلام می‌شود و پیام ساختمان هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.