بخش خصوصي را به جايگاه واقعي مي‌رسانيم

شمار نشریه : 211

رئیس جدید اتاق بازرگانی‌، صنایع‌، معادن و كشاورزی ایران‌، گفت‌: اتاق بازرگانی در دوره هشتم تلاش می كند تا بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و برای تحقق این مهم كارهای انجام نشده بسیاری داریم‌.
 محسن جلالی پور ضمن تشریح مهم ترین برنامه های كاری خود اظهار كرد‌: اتاق بازرگانی مسیری را در پیش دارد كه بی تردید هر روز به سوی پیشرفت بیشتر حركت می كند و این همان مسیری است كه از دوره ریاست آقایان خاموشی و نهاوندیان و پس از آنها شافعی طی شده‌است‌.
وی ادامه داد‌: قطعا تا به امروز كارهای زیادی توسط فعالان و مسئولان و اداره كنندگان اتاق بازرگانی صورت گرفته اما به نظرم كارهای بسیار زیاد و بیشتری نیز بر روی زمین مانده‌است‌.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان كرد‌: فكر می كنم از وظایف اصلی ما در اتاق پیش رو در شرایط فعلی پساتحریم و اقتصاد متكی به نفت به نحوی است كه باید حركت به سوی ارتقا و جایگاه بخشیدن به بخش خصوصی واقعی و هم چنین حضور واقعی این بخش و استفاده از توان و ظرفیت فعالان اقتصادی كشور باشد‌.
جلالی پور با اشاره به اینكه اتاق بازرگانی دوره هشتم اصلی ترین رسالت خود را تجلی و شكل دادن بخش خصوصی به معنای واقعی می داند‌، افزود‌: تلاش خواهیم كرد اتاق بازرگانی را در جایگاهی قرار دهیم كه بتواند مشکلات كشور را كه بر اثر تحریم بر اقتصاد و معیشت ایران تحمیل شده‌، مرتفع کند‌.
وی تصریح كرد‌: بدون شك اتاق بازرگانی از موقعیت و جایگاه تولید كنندگان كشور در تمام عرصه‌ها دفاع خواهد كرد و مطالبات و مسائل تولیدکنندگان را بیش ازپیش مطرح خواهیم کرد و در ابتدای كار تعریفی از تولید‌، اقتصاد بخش خصوصی و حمایت مورد نیاز در این عرصه ارائه می دهیم‌.