خانه ای روی رویاهای خانه اولی ها

شمار نشریه : 211

در تمام دنیا زمین باارزش ترین و ماندگارترین سرمایه‌است و ازاین رو داشتن خانه برای هر انسانی در هر کجای این کره خاکی یک هدف و آرزوست‌. برنامه دولت تدبیر و امید شرایطی را فراهم کرد که صرفا با موجودی 6 میلیون و 700هزار تومان بتوان به خانه دار شدن امید داشت‌. البته این امر به معنای پایین آمدن ارزش زمین نیست زیرا مقدار زمین همیشه ثابت است و آنچه تغییر می کند جمعیت افراد ساکن بر زمین است اما باید دید در بلندمدت طرح اعطای وام مسکن به خانه اولی‌ها چه تأثیر روانی بر فضای اجتماع خواهد گذاشت‌. به وجود آمدن یک فرصت‌، هرچند کوتاه مدت برای خانه دار شدن به لحاظ روانی انتظار و توقعی ایجاد خواهد کرد که اگر بنا به هر دلیلی این طرح نتواند موفق عمل کند با حذف آن‌، توقع و انتظار به وجود آمده برای خانه دار شدن آن هم با کمترین سرمایه‌، از اذهان حذف نخواهد شد‌.
سرانجام پس از حرف وحدیث های فراوانی که در ارتباط با اعطای وام های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار وجود داشت‌، مسئولین اقدام به شفاف سازی کرده و جزئیات ضوابط و شرایط اختصاصی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کردندبه گزارش پیام ساختمان در شهر تهران خانه اولی‌ها، برای گرفتن وام 80 میلیون تومانی پس از یکسال‌، طی دو دوره شش ماهه‌، در هر دوره با پرداخت مبلغ 13 میلیون و 500هزار تومان می توانند وام خود را دریافت کنند‌. این تسهیلات برای شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان تعریف شده‌است که حداقل متوسط موجودی در هر دوره 6 ماهه برای کسب این سقف تسهیلاتی 10 میلیون تومان تعریف شده‌است‌.همچنین کسانی که درسایرمناطق شهری هستند برای گرفتن وام 40 میلیونی خود باید با پرداخت 6 میلیون و 700 هزار تومان در دو دوره شش ماهه و پس از یک سال اقدام به دریافت وام خود کنند‌.
نکته حائز اهمیت این است که خانه اولی‌ها در هر نقطه از کشور ایران باشند فقط با داشتن 6 میلیون و 500 هزار تومان می توانند اقدام به افتتاح حساب کنند و در پایان دوره شش ماهه اول این مبلغ را به حداقل تسهیلات سقفی نام برده شده برسانند‌. همچنین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 14 درصد و مدت بازپرداخت 12 سال می باشد‌. درصورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (‌دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت‌) از 12 ماه تجاوز نماید‌، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه‌، حداکثر 144 ماه تعیین خواهد گردید‌.
همچنین ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید باید دارای شرایطی باشد‌. شرایط اعلام شده بدین شرح است که ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (‌ازجمله رعایت آیین نامه 2800 و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه‌) باید نوساز باشد‌. منظور از ملک نوساز‌، ملکی است که از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از 7 سال و از تاریخ صدور پایانکار ساختمانی آن بیش از 3 سال سپری نگردیده باشد‌.
شایان ذکر است‌؛ مدتی قبل مدیرعامل بانک مسکن از ایجاد تمهیداتی برای ورود افرادی که در سایر سپرده گذاری های بانک مسکن به منظور دریافت تسهیلات شرکت کرده‌اند‌، در صندوق پس انداز مسکن خبر داد و گفت‌: «امکانی فراهم کرده ایم تا سپرده گذارانی که قبلا در حساب صندوق پس انداز مسکن و حساب جوانان سرمایه گذاری کرده‌اند بتوانند با یک دوره توقف شش ماهه از همین امسال در صندوق جدید پس انداز مسکن افتتاح حساب کنند‌. به گفته وی سپرده گذاران در حساب صندوق پیشین مسکن و جوانان می توانند بعد از شش ماه پیش رو در صندوق پس انداز مسکن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با سقف 40 تا 80 میلیون تومان سپرده گذاری کنند .»
دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن شامل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن صرفا برای ساخت مسکن و صندوق پس انداز مسکن برای استفاده از سقف تسهیلات جدید باید از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه (‌16/03/94‌)‌، حداقل یک سال سپری شده باشد‌. همچنین حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دوره های سپرده گذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم باشد.