هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگ‌ترين معارضان حريم تهران


مدير كل حريم شهرداري تهران گفت: تعاوني‌هاي مسكن بزرگ‌ترين معارضان شهرداري در حفاظت از حريم تهران هستند.

صباح الدين متقي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: زمین هایی كه نهاد‌ها و ارگان‌هاي مختلف در اختيار اين تعاوني‌ها قرار داده‌اند، داراي كاربري غیرمسکونی بوده اما متأسفانه شاهد تغيير اين كاربري‌ها هستيم. وي ادامه داد: عليرغم اينكه جلسات زيادي با دولت و وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه داشته‌ايم اما عملاً نتوانسته‌ايم كاري از پيش ببريم و اين مشكل لاينحل مانده است.

وي اضافه كرد: حدود 65 جلسه با حضور وزراي دولت فعلي تشكيل شد اما هيچ كاري در اين رابطه انجام نشد و دولت از اين مسئولیت شانه خالي كرد. اين در حالي است كه قرار بود وزارت راه و شهرسازي به تعاوني‌ها زمين‌هاي معوض بدهد تا آنها اراضي مورد معارضه را به شهرداري واگذار كنند.

متقی در پايان گفت: در ماده 147 قانون برنامه توسعه آمده است كه اين اراضي بايد از تعاوني‌ها گرفته شود و به شهرداري‌ها جهت استفاده بهينه و درخت‌كاري واگذار شوند. به هر حال اميدواريم در دولت آتي معضل تعاوني‌ها در حريم تهران حل شود.