هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   211   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دریاچه شهدای خلیج فارس زیر ذره بین کارشناسان

ارزیابان انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه، به‌منظور بازدید میدانی و مصاحبه با مدیران و دست‌اندرکاران پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج‌فارس، ظرف روزهای پایانی خردادماه سال جاری وارد تهران خواهند شد.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، متعاقب برگزیده شدن پروژه‌های احداث بزرگراه طبقاتی صدر و تونل نیایش در دوره گذشته جایزه ملی و بین‌المللی تعالی مدیریت پروژه، امسال نیز ارزیابان انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه به تهران خواهند آمد تا به‌منظور ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج‌فارس، به بازدید میدانی از این طرح عظیم و مصاحبه با مدیران و دست‌اندرکاران آن بپردازند. طی این ارزیابی‌ها که در فاصله روزهای یکم تا چهارم تیرماه امسال انجام خواهد شد، یک تیم 5 نفره از ارزیابان انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه حضور خواهند داشت تا نحوه مدیریت دریاچه شهدای خلیج‌فارس به لحاظ معیارهای 9 گانه از قبیل تحقق اهداف پروژه، راهبری پروژه در ابعاد و لایه‌های مختلف ارکان اجرایی، دست‌اندرکاران و کارکنان و نحوه گزینش و حرفه‌ای بودن آنها، آموزش حین کار و نتایج حاصل از عملکرد کارکنان، بحث استفاده اثربخش و کارآمد از منابع، بهره‌گیری از فرآیندها و نحوه بررسی و تغییر آنها در صورت نیاز، نحوه تأمین منافع ذینفعان و نتایج حاصل از اجرای این پروژه را موردبررسی و ارزیابی قرار دهند. قرار است نتیجه تمام این ارزیابی‌ها طی گزارشی تسلیم هیئت‌داوران انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه شود تا آرای نهایی داوران در روز هفتم مهرماه سال جاری، همزمان با روز جهانی مدیریت پروژه اعلام شود.