افزایش مقاومت خطوط انتقال نــفـــت با دستاورد محققان کشور

شمار نشریه : 211

  مبحث خوردگی در صنایع نفت و گاز از اهمیت زیادی برخوردار است‌. با توجه به حجم زیاد لوله های مورداستفاده در این صنایع و نیز انتقال مواد به کمک این لوله‌ها‌، تعویض آنها بسیار مشکل و انرژی بر است‌. به همین دلیل افزایش مقاومت لوله‌ها در مقابل خوردگی امری ضروری است که صنایع زیادی خواهان رفع این مشکل هستند‌. جهت رفع این مشکل‌، طرحی در قالب یک پایان نامه مبتنی بر نیاز صنعت انجام شده که به طور اختصاصی به افزایش مقاومت به خوردگی لوله های مدفون انتقال نفت و گاز به کمک عایق کاری آنها با چسب های حساس به فشار پرداخته‌است‌. در طراحی این چسب‌ها از فناوری نانو استفاده شده‌است‌. محققان مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با همکاری یک شرکت تولیدی ایرانی برای افزایش مقاومت خطوط انتقال نفت و گاز در برابر خوردگی موفق به تولید چسب های حساس به فشار ضد خوردگی با خواص فیزیکی و مکانیکی بهبود یافته شدند‌.سید ادریس حسینی‌، مجری طرح در این باره اظهار کرد‌: نوار چسب های حساس به فشار ضد خوردگی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی همچون قابلیت اعمال آسان (‌در سایت و کارگاه‌) و نداشتن محدودیت های مکانی جهت استفاده از این نوع پوشش‌، باعث شده بازار جهانی همواره تمایل بیشتری به استفاده از آنها در صنایع مختلف داشته باشد‌.
حسینی در ادامه افزود‌: این چسب‌ها به عنوان پوشش اصلی و یا تعمیری در خطوط اصلی و علمک‌ها (‌در معرض دمای بالا‌) مورداستفاده قرار می گیرند‌. پوشش های نواری ضد خوردگی موجود در کشور دارای محدودیت دمای سرویس هستند و ممکن است از سطح جدا شوند‌. لذا با توجه به پایین بودن طول عمر مفید پوشش های موجود‌، نیاز به افزایش کیفیت آنها و پایین آوردن هزینه های هنگفت تعمیر و تعویض لوله‌ها‌، به صورت جدی وجود دارد‌.