هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساده‌ترين مسئله بافت فرسوده


عضو سابق شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: مشكل‌ترين مسئله در نوسازي بافت فرسوده، مشكلات حقوقي و اجتماعي است و ساده‌ترين مسئله اين بافت‌ها تأمین مالي است.

محسن بهرام غفاري در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: روش‌هاي مختلفي براي نوسازي بافت فرسوده وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به «نوسازي پروژه‌اي» مانند آنچه در منطقه نواب اتفاق افتاد و همچنين نوسازي به وسيله مالكان از طريق ايجاد مزيت نسبي در بافت اشاره كرد.وي ادامه داد: اگر چه فرمول‌هاي مختلفي در اين رابطه وجود دارد، اما مي‌توان به اقتضاي هر نقطه از شهر، تركيبي از روش‌ها را به کاربرد. اعتقاددارم نوسازي بافت فرسوده از طريق مردم نيازمند صرف زمان بيشتري است چرا كه برخي مالكان عذر حقوقي براي نوسازي دارند. از سويي ديگر ساكنان با بافت مورد نظر پيوند اجتماعي دارند و نمي‌توان به سادگي آنها را از مكاني كه به آن تعلق دارند، دور كرد.