هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   211   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با همکاری دانشگاه آزاد و مرکز اسکان بشر انجام شد تاسیس مرکز تحقیقاتی شهرسازی ومعماری

تفاهم‌نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat )به منظور انجام فعالیت‌های مشترک در زمینه انتقال تخصص و تجربه در حوزه‌های توسعه شهری، تغییرات اقلیمی، مسکن و معماری به امضا رسید.  بر اساس این تفاهم‌نامه، واحد علوم و تحقیقات برای تاسیس و تقویت مرکز تحقیقاتی شهرسازی و معماری، برگزاری سخنرانی‌ها و برنامه‌های آموزشی با مرکز اسکان بشر ملل متحد همکاری می‌کند.  هدف از این تفاهم‌نامه، ارائه یک چارچوب همکاری است که در آن هبیتات و واحد علوم و تحقیقات در زمینه‌های حرفه‌ای و آکادمیک مرتبط با شهرسازی، با تمرکز بر توسعه سبز و پایدار شهری، ظرفیت سازی، توسعه شهری، مسکن، معماری، تغییرات اقلیمی و آموزش و پرورش همکاری کنند.  براساس این گزارش، این همکاری به منظور ارتباط با نهادهای آموزشی جهت معرفی Habitat و انتقال دانش و تجربه در زمینه‌هایی چون تبادل تخصص، برگزاری کارگاه، کنفرانس و دوره‌های آموزشی ویژه دانشجویان و کارشناسان در مقولات مرتبط با توسعه شهری، مسکن، معماری و تغییرات اقلیمی است.
دکتر عباسپور، رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه امضای این تفاهم نامه به آمادگی و ظرفیت واحد علوم و تحقیقات برای تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در فضای بین المللی اشاره کرد و گفت: واحد علوم و تحقیقات به پشتوانه ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی موجود با سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن همکاری های علمی دارد و معتقدم این همکاری‌های علمی اثرات مثبت برای جامعه دانشگاهی به همراه خواهد داشت.