هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

15 درصد ساخت‌وساز صنعتي است


عضو انجمن تولیدکنندگان وفناوران صنعتي ساختمان گفت: ضريب صنعتي سازي در كشور حدود 15 درصد است و مي‌توان گفت 15 درصد ساخت‌وساز‌ها هم به روش نیمه‌صنعتی انجام مي‌شود.

جعفر قرائتي ستوده در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: ما در موضوع تخصص كارگران ساختماني با مشكلاتي مواجه هستيم و نياز به آموزش صنعتي‌سازي توسط نهاد‌هاي ذي‌ربط احساس مي‌شود.وي در رابطه با پتانسيل‌هاي صنعت ساختمان كشور گفت: صنعت ساختمان ما از نظر دانش فني اين قابليت را دارد، ضمن اينكه كشور‌هاي همسايه ما از تواني بيش از صنعت ساختمان ما برخوردار نيستند؛ اما نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه سازندگان ما در كشور‌هاي همسايه نبايد از كيفيت ساختمان‌سازي خود براي كاهش قيمت‌ها بكاهند و دولت هم بايد نهايت حمايت را از اين موضوع داشته باشد.