هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   211   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ترموود مرغوب و نامرغوب

در انتخاب ترموود ، تشخیص اینکه درخت و چوب اولیه در چه بستری رشد کرده، امری مشکل است ولی با مراجعه به شناسنامه ترموود و بررسی نشانه‌های موجود در ترموود انتخابی می‌توان به اطلاعات اولیه دست پیدا کرد که مسلماً به انتخاب و خرید محصول بهتر کمک بسزایی می‌کند. در کل چوب‌ها را می‌توان به دو دسته حاشیه‌ای و بیشه‌ای تقسیم کرد:
چوب‌های حاشیه‌ای درختانی هستند که دورتادور یک بیشه یا جنگل و یا در حاشیه یک مسیر و به‌طور طولی کاشته شده‌اند.این درختان از ابتدای رشد در تنه، نسبت درختان بیشه‌ای از نور خورشید بیشتری برخوردار هستند. بنابراین با توجه به وجود نور کافی و کامل برای رشد( بدون در نظر گرفتن نوع درخت) درخت در ارتفاع پایین‌تری شروع به گسترش برگ می‌کند، لذا ارتفاع تنه به نسبت درختان بیشه‌ای کمتر بوده و رشد تنه به‌صورت عرضی زیاد و به‌صورت طولی کم است . این نوع درختان برای تیمار حرارتی مناسب نیستند زیرا در برش‌های عرضی گره و خط‌های پهن‌تری دارند که استحکام چوب را در مقابل فشارهای داخلی کاهش می‌دهد و ترموود انتخاب شده زودتر از نمونه های بیشه ای به شکل (قاشق) در خواهد آمد .این مشکل در چوب کاج بیشتر از دیگرگونه‌های انتخابی فراوری رخ می‌دهد.
چوب‌های بیشه‌ای درختانی که در یک بیشه و یا جنگل به‌صورت متراکم رشد می‌کند برای دسترسی به نور کافی ، بلندتر و راست‌تر از نمونه‌های حاشیه‌ای می‌شوند. این نوع درختان در برش‌های عرضی در الوارها ، از خطوط نازک‌تر و متراکم‌تری برخوردار هستند لذا فشار داخلی کمتری را در خود ایجاد می‌کند و استحکام آنها در مقابل خم شدن (قاشق شدن) بالأخص در لایه‌های مرکزی بیشتر است. در اینگونه درختان کیفیت بهتری در فرآیند تیمار حرارتی وجود دارد . نکته دیگر در تشخیص بیشه‌ای یا حاشیه‌ای بودن چوب این است که اگر در راستای طول ، برشی بر الوار چوب تیمار شده بزنید ، کناره چوب بیشه‌ای کمتر ریش‌ریش می‌شود.                    

ادامه در شماره بعد......
ارائه‌دهنده مقاله: مهندس حسینی 
مدیرعامل شرکت پرشین وود- شماره تماس09132238360