هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   211   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تأمین مالی کلانشهرها با اصلاحیه درآمدهای شهرداری‌ها

شورای عالی شهرسازی و معماری با مصوب کردن طرح مطالعاتی در مورد تأمین مالی کلانشهرها مقرر کرد که دبیرخانه شورای عالی با همکاری وزارتخانه‌های کشور لایحه اصلاحیه درآمدهای شهرداری‌ها را برای عرضه به دولت تهیه کند.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 11/3/94 خود ضمن استماع و بررسی گزارش ارائه‌شده از طرح مطالعاتی انجام‌یافته در مورد تأمین مالی کلانشهرها، مقرر کرد که گزارش این پژوهش و مطالعه به‌عنوان مطالعات پشتیبان شورای عالی شهرسازی و معماری در موضوع تأمین درآمد پایدار برای شهرها به دولت جهت بهره‌برداری در کمیسیون‌های تخصصی لحاظ در تصمیم‌گیری‌ها ارسال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در ادامه ابلاغ مصوبه تصریح کرده است: به‌منظور طرح موضوع و بسط آن در میان مدیران شهری و جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای همایشی با مشارکت دبیرخانه شورا، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارائی برگزار شود.
در بخش پایانی مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری تصریح‌شده است: دبیرخانه شورای عالی با همکاری وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تحقق‌پذیری نگاه فوق از طریق همکاری‌های میان بخشی و تهیه لایحه اصلاحیه درآمدهای شهرداری‌ها جهت عرضه به دولت اقدام کند.
مصوبه شورای عالی در طرح‌های مناطق نمونه گردشگری
معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ مصوبه شورای عالی پیرامون طرح‌های مناطق نمونه گردشگری خطاب به طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/94 پس از استماع گزارش اقدامات مربوط به پیگیری مصوبه مناطق نمونه گردشگری مورخ 22/10/93 ، فرآیند پیوست را به‌منظور دسته‌بندی طرح‌های مصوب هیئت دولت تاکنون جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهائی مورد تأیید و تصویب قرار داد.
وی تأکید کرده است: علاوه بر این ، مجدداً تأکید می‌شود تا زمان تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه ، هیچ‌گونه تصمیم‌گیری و یا اقدام جدیدی درباره مناطق نمونه گردشگری در سطح کشور صورت نگیرد. مدیران اجرائی مربوطه در استان ، مسئول پیگیری موارد فوق بوده و استانداری‌های سراسر کشور مسئول نظارت بر این موضوع می‌باشند.
مصوبه طرح تفصیلی بافت فرهنگی - تاریخی شیراز
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 11/3/94 ، پیرو مصوبه مورخ 21/8/93 و مباحث جلسه مورخ 28/2/94، ضمن بررسی طرح تفصیلی بافت فرهنگی- تاریخی شهر شیراز، مقرر کرد: دبیرخانه شورای عالی نسبت به تشکیل کمیته‌ای با عضویت شهرداری شیراز، سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری و شرکت عمران و بهسازی شهری اقدام و طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز را ضمن تأکید بر لزوم صیانت از اصالت و یکپارچگی بافت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی با رویکرد بازآفرینی شهری و توجه به موارد زیر موردبررسی و نتیجه حداکثر ظرف مدت 6 هفته به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
موارد موردنظر به‌منظور انجام بررسی شامل چشم‌انداز بافت تاریخی در شهر شیراز و جایگاه آن در منطقه و کشور، تدوین راهبردهای اصلی بازآفرینی بافت تاریخی، ارائه نوع فعالیت،کارکرد و ضوابط محقق کننده بازآفرینی در بافت و ارائه الزامات نهادی و سازمانی اجرایی تحقق رویکرد بازآفرینی است.