كار غير قابل انكار دولت

شمار نشریه : 160


مسکن همواره از جایگاه ویژه ای در اقتصاد و فرهنگ ایران برخوردار بوده است. اهمیت مسکن از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه مسکن به عنوان یک کالای ضروری مورد نیاز همه افراد جامعه است بدين معني كه همه افراد جامعه به یک سرپناهی برای حیات و بقا خود نیاز دارند. دومین جنبه مسکن به سرمایه ای بودن این کالا برمی گردد. افراد جامعه برای اینکه بتوانند ارزش و قدرت پول خود را حفظ نمایند اين كالا را مي خرند. بنابراين جنبه اول به تقاضای مصرفی و جنبه دوم به تقاضای سرمایه ای مسكن اشاره دارد. همين موضوع بيانگر نقش دوگانه ای است که در اقتصاد ایران دارد.

دولت نهم و دهم سعی داشت با طرح مسکن مهر، ضمن اینکه افراد واجد شرایط از مسکن برخوردار شوند عرضه مسکن را به گونه ای افزایش دهد تا قیمت مسکن را نیز متعادل و یا از افزایش بی رویه آن جلوگیری نماید. آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد قیمت مسکن تثبیت نشد که به نظر می رسد در حال حاضر خرید یک واحد مسکونی در محله نسبتاً متوسط در تهران برای یک کارمند دولتی به یک رویا تبدیل شده است.

نكته حائز اهميت اين است كه عليرغم اينكه مسكن مهر انتظارات را برآورده نكرد، اما آنقدر نقاط قوت در اين طرح نهفته است كه هيچ كدام از نامزد‌هاي رياست جمهوري نمي‌توانند آن را كتمان كنند و همگي بر ادامه طرح متفق‌القولند.