عـزم بانک مرکـــزی برای تـک نرخی کردن ارز

شمار نشریه : 211

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار یک هیئت اقتصادی – تجاری از آلمان، گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به طور جدی تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود.
وی در پاسخ به پرسش هیئت تجاری آلمانی درباره نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که در یک دوره مالی یک ساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است.
سیف همچنین از اراده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز در آینده نزدیک خبر داد و افزود: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که امکان حرکت به سمت تک نرخی‌کردن ارز وجود دارد و این اقدام بسیار مهم و ضروری است و البته پیش نیاز آن برقراری ارتباطات بانکی بین المللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه جایی منابع ارزی خواهد بود.