خطر در کمین رویای بابل!

شمار نشریه : 160


درحال‌حاضر بافت تاریخی شهرستان بابل و بسیاری از تک بناهای این شهر تاریخی در معرض تخریب قرارگرفته‌اند. عظیمی فعال میراث فرهنگی در گفتگو با پیام ساختمان به وضعیت نابسامان محوطه‌ها و آثار تاریخی مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه غار هوتو ـ‌کمربند جزو مکان‌ها و محوطه‌‌های بسیار مهم دنیا محسوب می‌شود، اما درحال‌حاضر شاهد کار گذاشتن میل‌های بتنی در حریم تاریخی این محوطه‌ ارزشمند هستیم. این در حالی است که وقتی این اثر به ثبت رسید تاکید شد که در حریم آن زراعت و ساخت و ساز ممنوع است. به گفته عظیمی، تنها غار هوتو نیست که هرروز توسط بخشی از اهالی شخم می‎خورد و از بین می‌رود و غار اسپهد خورشید به ‌عنوان بلندترین غار طبیعی جهان نیز به دلیل برداشت زیاد شن و ماسه، آلودگی صوتی ناشی از تیراندازی‌ پادگان‌‌های نظامی، شرایط بسیار نگران‌کننده‏ای را سپری می‎کند، به طوری که هرلحظه احتمال خطر ریزش غار وجود دارد. این فعال میراث فرهنگی همچنین به وضعیت نابسامان نگهداری و حفاظت مجموعه عباس‌آباد اشاره کرد و عبور کامیون‌های سنگین از روی بند عباس‌آباد را اتفاقی ناگوار دانست که هنوز هیچ واکنشی را در متولیان میراث فرهنگی ایجاد نکرده است.