هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تپه حسنک در معرض‌ نابودی!


روزی نیست که در جریان تسطیح اراضی و ساخت انواع کانال‌ها و تالارهای عروسی عرصه و حریم تپه حسنک مورد دست‌اندازی و تجاوز قرار نگیرد،اما گویی صدای بولدوزرها به‌ گوش شنوایی نمی‌رسد. باستان‌شناسان می گویند؛ تپه حسنک بدون آنکه مورد بررسی و مطالعات باستان‌شناسی قرار گیرد هم‌اکنون در شرف نابودی کامل قرار گرفته است.این تپه برای اولین بار در سال 1984 توسط اورول استین شناسایی شد و همان زمان مشخص گردید که این تپه نوع منحصربه‌فردی از فرهنگ پیش از تاریخ را در خود جای داده است.

«احمدرضا فرخ احمدی» باستان‌شناس و معاون پیشین میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: تپه باستانی حسنک که در سال 1948 توسط اورول استین شناسایی شد درحال‌حاضر با بی‌توجهی نهادهای متولی در شرف نابودی کامل قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این تپه نوع منحصربه فردی از فرهنگ پیش از تاریخ است که از ترکیب تمدن شوش و تل بکون فارس به وجود آمده و از این نمونه تنها یک تپه در دشت بهبهان باقی‌مانده است و مابقی در سال‌های اخیر در جریان تسطیح اراضی و گسترش صنعت نابودشده‌اند.