بازار داخلی و جهانی میلگرد

شمار نشریه : 210

درحالی‌که این روزها برخی از میلگردهای تولید داخل کشور جای خود را در عراق باز کرده‌اند، کشورهای دیگر از این قافله عقب نمانده‌اند. ازجمله کشور اکراین که در رقابت تنگاتنگ با ایران مایل نیست بازارهای عراق را واگذار کند. در این میان تنها حمایت دولت به‌طور مؤثر لازم است که پروژه‌های عراق را وادار کند تا کالاهای ایرانی را جایگزین محصول اکراین نماید . 
در هفته‌ای که گذشت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه از ٤٦٥ تا ٤٧٠ دلار در هر تن فوب ثبت شد. البته خریداران به دنبال ١٠ تا ١٥ دلار ارزان‌تر بودند.  در بازار واردات امریکا قیمت میلگرد ترکیه ٤٨١ تا ٤٨٦ دلار در هر تن سی اف آر بود که نسبت به معاملات قبلی حدود ٦ دلار رشد داشت. در بازار داخلی روسیه میلگرد ٤٦٨ تا ٤٧٨ دلار در هر تن معامله شد که ٤ دلار در هر تن افت داشت. در بازار نقدی چین آخرین قیمت میلگرد ٢ دلار در هر تن بهبود داشته و به ٣٦١ تا ٣٦٣ دلار هر تن درب انبار با ١٧ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده رسید، هرچند نسبت به هفته قبل حدود ٣ دلار کاهش داشت. البته ضعف تقاضا اجازه بهبود قیمت چشمگیر را به بازار میلگرد نمی‌دهد. قیمت میلگرد صادراتی چین  ٣٣٥ تا ٣٥٠ دلار در هر تن فوب بود که حدود ٥ دلار در هر تن کاهش داشت. در جنوب شرق آسیا میلگرد چین ٣٥٠ تا ٣٥٥ دلار در هر تن سی اف آر  معامله شد اما در ایران قیمت میلگرد ثابت بود.