هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استادیوم ورزشی فرانسه با منبع انرژی خورشید

 استاديوم ورزشي بوردو در فرانسه که توسط شرکت معماري هرتزوگ و دمويرون در سوئيس ساخته شده و منبع تأمين انرژي آن خورشيد است‌، به طور رسمي آغاز به کارکرد‌.
ورزشگاه بزرگ و مجلل بوردو که طرح اوليه آن در سال 2011 رونمايي شده بود‌، براي بازي‌هاي جام جهاني 2016 آماده بهره برداري است‌. اين ورزشگاه 42 هزارنفري با دارا بودن صفحات فتوولتاييک خورشيدي عظيم الجثه‌، نمونه‌اي بارز در ميان استاديوم‌هاي ساخته شده در سراسر جهان است‌. انرژي موردنياز ورزشگاه و مناطق اطراف آن توسط نيروي خورشيد تأمين مي‌شود‌.
لبه‌هاي سقف استاديوم که سطح مقطع آن مربع است‌، از بيرون به داخل‌، مثل آبشار سقوط کرده و در بيرون نيز سقف با ستون‌هايي پرتعداد باريک و سفيد حمايت مي‌شود‌. همزمان‌، محل پارک خودرو‌ها که در نزديکي استاديوم قرار دارد با سقف‌هايي از جنس صفحات خورشيدي که نقش سايه بان را هم ايفا خواهند کرد‌، پوشانده مي‌شود‌. اين صفحات‌، انرژي خورشيدي دريافت شده را ذخيره و به نيروگاهي که در محل ساخته مي‌شود‌، ارسال مي‌کنند تا کل الکتريسيته موردنياز استاديوم تأمين شود‌.
اين بنا‌، خانه تيم فرانسوي بوردو خواهد شد‌. همچنين از آن براي اجراي کنسرت‌هاي زنده موسيقي و برگزاري مسابقات مختلف ورزشي ازجمله راگبي‌، بسکتبال و تنيس استفاده مي‌شود‌. مايکل دسوينج‌، معمار اين بنا‌، فضايي را هم در آن براي بازي کودکان در نظر گرفته است.