هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت خانه‌هاي کپسولي از سوي يک شرکت اروپايي

 شرکت سازنده اين خانه کپسولي گفته اين خانه‌ها طوري طراحي شده‌اند که امکان استقرار آنها در همه مکان‌ها و حتي شهر‌هاي بزرگ ازجمله در پشت بام ساختمان‌ها وجود دارد‌.
يک شرکت اروپايي خانه‌هايي کوچک و کپسولي شکل و قابل حمل طراحي کرده‌است و قرار است از ابتداي سال آينده ميلادي تحويل نخستين سفارش‌هاي خود را آغاز کند‌.
شرکت اروپايي " نايس آرشيتکت" قرار است اين هفته نخستين خانه‌هاي کوچک خود را در نمايشگاهي در وين در معرض ديد بازديدکنندگان قرار دهد‌.
اين شرکت که در کشور اسلواکي فعاليت مي‌کند اعلام کرده‌است از پاييز سال 2015 گرفتن سفارش ساخت از سوي متقاضيان را آغاز کرده و از ابتداي سال 2016 نخستين توليدات خود را تحويل سفارش دهندگان خواهد داد‌.
خانه کپسولي براي تأمين انرژي خودکفا بوده و انرژي موردنياز خود را از طريق نور خورشيد و يک توربين بادي تأمين مي‌کند‌. ضمن اينکه گنجايش زندگي دو نفر را دارد و از سيستم تأمين و تصفيه آب برخوردار بوده و تکنولوژي‌هاي به کاررفته در ساخت آن با توجه به شاخصه‌هاي آلاينده نبودن و کم مصرف بودن طراحي شده‌است‌. طول اين خانه 5/14 فوت (‌هر فوت 5/30 سانتي متر است‌) و عرض آن 5/7 فوت است‌.
شرکت سازنده اين خانه کپسولي گفته اين خانه‌ها طوري طراحي شده‌اند که امکان استقرار آنها در همه مکان‌ها و حتي شهر‌هاي بزرگ ازجمله در پشت بام ساختمان‌ها وجود دارد‌.
طراحان اين خانه مي‌گويند سقف گنبدي آن را طوري طراحي کرده‌اند که امکان جمع‌آوري آب باران را دارد‌. اين آب سپس در سيستم تصفيه تعبيه شده از فيلتر‌هاي مختلف عبور کرده و آب موردنياز براي سيستم لوله کشي در آشپزخانه و حمام را تأمين مي‌کند‌. شرکت سازنده هنوز قيمت اين خانه کپسولي را اعلام نکرده است