هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سفر به "منهتن" و "مرکز تجارت جهانی یک"

راه‌اندازی مجدد مرکز تجارت جهانی یک بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
«مرکز تجارت جهانی یک» نامی است که بر ساختمان اصلی مجموعه جدید مرکز تجارت جهانی در نیویورک نهاده‌اند. هزینه ساخت این آسمانخراش 105 طبقه بالغ‌بر 3.8 میلیارد دلار و ساخت آن نیز 8 سال به طول انجامیده است. گفتنی است ساختمان‌های قدیمی مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک در حملات 11 سپتامبر سال 2001 ویران شدند، ازاین‌رو راه‌اندازی مجدد «مرکز تجارت جهانی یک» بسیار موردتوجه قرارگرفته است.