هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونه نماي بهتري داشته باشيم

گروه ساخت وساز‌: اگر با کمي دقت به محيط پيرامون خود نگاه کنيم‌، مي‌بينيم که همواره بخش وسيعي از توجه و ديد ما درگذر از مکان‌هاي مختلف معطوف نماي آن مکان‌ها مي‌گردد‌. در بسياري از مواقع ممكن است اين نما‌ها به دليل عدم آگاهي سازندگان از برخي نکات اجرايي"علي رغم صرف هزينه‌هاي گزاف‌" زيبايي و مطلوبيت مورد انتظار را نداشته باشند بنابراين براي اينکه نماي ساختمان داراي جلوه و ديد بصري و کيفيت مطلوبي باشد بايد مضاف بر دستورالعمل‌هاي سازه‌اي و رعايت ضوابط معماري با به کارگيري ظرافت‌هاي اجرايي‌، زيبايي نما را دوچندان کرد‌.
نكاتي كه در نماسازي ساختمان با نماي سنگي‌، آجري‌، بتني‌، شيشه‌اي و...بايد رعايت كرد به قرار زير است‌:
1‌- تميز كردن سطح زيرين نما قبل از نما كاري؛ طوري كه از هر نوع آلودگي (‌گردوخاک‌، شوره زدگي‌، دوده گرفتگي‌، زنگ فلزات‌، باقي مانده‌هاي مصالح سطح زيرين و‌.‌.‌.‌) كاملا پاك شود‌.
2‌- در صورت استفاده از نما‌هاي آجري براي جلوگيري از جذب آب ملات توسط آجر‌هاي نما‌، زنجاب كردن آجر‌ها و نيز به کارگيري ملات با نسبت استاندارد آب و سيمان با قدرت چسبندگي و مقاومت مناسب ضروري است‌. نبايد فراموش كرد كه انجام نما‌هاي آجري بايد در شرايط محيطي مناسب و با دما و ميزان رطوبت استاندارد و بدون يخبندان صورت گيرد‌. ذكر اين نكته هم لازم است كه آجر مصرفي در نماي ساختمان با آجر‌هايي كه در ديوار‌هاي تيغه‌اي يا باربر مصرف مي‌شوند‌، متفاوتند‌. علاوه بر اين‌، اين آجر‌ها بايد فاقد هرگونه ترک خوردگي‌، شوره زدگي و آلودگي‌هاي شيميايي باشند و البته بايستي در برابر شرايط نامساعد محيطي ازجمله يخبندان‌هاي شديد مقاومت بالايي داشته باشند‌.
3‌- استفاده از سيمان‌هاي ضد سولفات در نما‌هاي بتني‌، سيماني و آجري براي مقابله با حمله سولفات‌ها و جلوگيري از آسيب ديدگي و تخريب نما در تمام ساختمان لازم است‌.
4‌- نصب آبچكان‌ها و قرنيز‌هاي شيب دار (‌شيب به داخل‌) براي ممانعت از نفوذ آب و رطوبت به داخل ساختمان‌.
5‌- اجراي همزمان و هماهنگ ديوارچيني در نما در تمام ارتفاع ساختمان و لابند كردن آجر‌ها‌.
6‌- بندکشي صحيح و اصولي با ملات ريزدانه و پرمايه مناسب و متراكم براي زيبايي بيشتر و نيز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت به داخل ديوار نما و ديوار زيرين‌.
7‌- استفاده از سنگ‌هاي نماي پردوام و با مقاومت بالا در برابر يخ زدگي و شرايط نامساعد جوي و محيطي (‌نور خورشيد‌، آب و رطوبت‌)‌، با بافت و شكل مطلوب‌، بدون ترک خوردگي و خلل و فرج‌.
8‌- در صورت به کارگيري سنگ‌هاي رودخانه‌اي و سنگ‌هاي ضخيم در نما‌هاي سنگي بايد تا گرفتن كامل ملات از قالب‌هاي مناسب استفاده كرد‌.
9‌- در صورت استفاده از سنگ‌هاي پلاك بايستي از اين سنگ‌ها در برابر رطوبت و يخبندان مراقبت نمود و مواد زايد را از سطح اين سنگ‌ها پاك كرده و با استفاده از يكي از روش‌هاي زير سنگ‌ها را كاملا به سطح زيرين محكم كرد‌: لقمه گذاري‌، پيچ و رولپلاك كردن‌، نصب سيم و اسكوپ يا قلاب براي اتصال بهتر و محكم‌تر‌.
10‌- در نما‌هاي بتني‌، سيماني كه در تهيه اين نوع بتن‌ها مورداستفاده قرار مي‌گيرد بايد در برابر حملات مواد شيميايي و نيز تغييرات درجه حرارت و رطوبت داراي سرعت كسب مقاومت بالايي باشد‌. در تابستان بايد از سيمان با گرماي هيدراته پايين و در زمستان برعکس بايد از سيمان با گرماي هيدراتاسيون بالا استفاده كرد‌. لازم به ذكر است كه اختلاط بتن و حمل ونقل‌، قالب بندي‌، ريختن و تراکم آن نيز بايد به طور كاملا صحيح و اصولي و در شرايط محيطي مناسب و ايده ال هم ازنظر دما و هم ازنظر ميزان رطوبت انجام شود‌.
11‌- سنگ دانه‌ها و به طورکلي مواد اوليه مصرفي در تهيه مصالح و تركيبات لازم براي كار نماسازي بايد تميز و عاري ازهر گونه ناخالصي اعم از خاك‌، گل ولاي‌، ناخالصي‌هاي معدني و مواد زائد بوده و درعين حال داراي مقاومت بالا و شكل و بافت مطلوب و مناسب باشند‌. البته آب مصرفي در بتن‌ها و ملات‌ها نيز بايد عاري از انواع ناخالصي‌ها باشد (‌مثل آب آشاميدني يا آب‌هاي كاملا تصفيه شده‌)‌.
12‌- رنگ آميزي مجدد ساختمان در مواقع لزوم؛ چراكه چند سال پس از ساخت ساختمان‌، تحت تأثير شرايط جوي و محيطي رنگ ساختمان دچار تغييرات فيزيكي و شيميايي شده و كيفيت و حالت مطلوب اوليه خود را ازدست داده و نياز به بازسازي (‌رنگ آميزي مجدد‌) دارد‌.
13‌- آماده‌سازي سطح زير كار براي نماسازي‌: بسته به نمايي كه قرار است استفاده شود سطح زير كار بايد قبل از احداث نما‌، بندکشي‌، كرم بندي‌، شمشه گيري‌، خراشيده يا آجدار شود و يا در صورت نياز توري سيمي و يا توري مرغي نصب شود و سطح آن هموار و شايد هم ناهموار شود (‌براي اتصال بهتر نما و سطح زير كار‌)‌، تميز كردن و پاك كردن سطح زيرين از هرگونه آلودگي مثل لکه‌ها‌، اضافه‌ها و باقي مانده مصالح‌، دوده و گردوخاک و... امري كاملا ضروري است و در صورت وجود خرابي و نقصان در سطح زير كار بايد آسيب ديدگي‌هاي آن به طور كامل برطرف شود و بعد كار نماسازي روي آن صورت گيرد زيرا در غير اين صورت اين خرابي‌ها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسيب ديدگي آن مي‌شود‌.
14‌- در صورت نياز استفاده از عايق‌هاي رطوبتي و حرارتي در نما و ممانعت از نوسانات شديد دمايي در مصالح نما خصوصا در زمان گيرش آنها امري كاملا اجباري است‌.
15‌- كاستن از فاصله زماني و مكاني بين ساخت بتن و ريختن آن در قالب موردنظر و متراكم كردن آن در نما‌هاي بتني لازم است‌.
16‌- بتن ريزي در ميزان رطوبت و دماي مناسب محيطي؛ بهترين دما براي بتن ريزي بين 20 تا 40 درجه سانتي گراد است‌، كه اين نوسان دما بستگي به دماي محيط موقع بتن ريزي دارد‌.
17‌- بايد سعي شود كه دماي آب مصرفي براي ساخت بتن يا ملات‌ها‌، در مراحل مختلف يكنواخت باشد‌.
18‌- همواره بايد اين نكته را مدنظر داشت كه علل خرابي نما‌هاي سنگي (‌سنگ‌هاي بادبر‌، مكعبي‌، لايه‌اي‌، رودخانه‌اي‌، سنگ پلاك (‌لوحه سنگ‌)‌، چند وجهي‌هاي منظم و نامنظم و... يكي از عوامل زير است‌:
نصب غلط سنگ‌هاي نما‌، استفاده از مصالح غيراستاندارد‌، اتصال و پيوستگي نامناسب بين سنگ‌هاي نما و سطح زير كار‌. پس بايد سعي شود كه هيچ کدام از كار‌هاي غيراصولي فوق انجام نگيرد كه هم نما و هم مجموعه ساختمان دچار نقصان و خسارت جزيي يا كلي شوند‌. ناگفته نماند كه نم و رطوبت يكي از دلايل پيوستگي ناقص بين سنگ‌هاي نما و سطح زير كار است‌، بنابراين خشك نگه داشتن سطح تماس اين دو چه در زمان اجرا و چه بعدازآن كاملا ضروري است‌.
19‌- در نماسازي‌هاي آجري بندکشي بين رديف‌ها به دو دليل زير بايد به طرز كاملا صحيح انجام شود‌:
1‌- زيبايي هر چه بيشتر نماي ساختمان
2‌- ممانعت از نفوذ آب‌، رطوبت‌، تغييرات يک باره و شديد دما‌، بخار‌ها و گاز‌هاي مخرب‌، و اسيدي موجود در هواي محيط به داخل سيستم‌هاي پوششي محافظ و جداکننده ساختمان خصوصاً ديوارها.