هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اواخر خرداد اتفاق می افتد: عرضه سیمان در بورس کـالا

معاون توسعه بازار شرکت بورس کالا از عرضه سيمان در اين بورس خبر داد و گفت‌: زيرساخت‌هاي لازم براي عرضه املاک و مستغلات در بورس کالا فراهم شده‌، اما تاکنون درخواستي از سوي نهاد‌هاي ذي ربط براي عرضه اموال ارائه نشده‌است‌.
علي پناهي به عرضه سيمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت‌: بعد از انجام رايزني‌هاي مختلف‌، عرضه اولين محموله صادراتي سيمان اواخر خردادماه از طريق بورس کالا صورت مي‌گيرد‌. وي يادآور شد‌: در سال 1392 عرضه صادراتي سيمان در بورس کالا انجام شد‌، اما با افزايش قيمت اين محصول عرضه آن در بورس منتفي شد و اکنون با متعادل شدن وضعيت‌، مانعي براي قيمت گذاري اين محصول از طريق بورس کالا وجود نداشته‌است‌. بر اين اساس جلسات متعددي با وزير صنعت و انجمن سيمان برگزارشده و اميدواريم با تمهيدات صورت گرفته ابتدا سيمان صادراتي و سپس سيمان وارداتي در بورس کالا عرضه شود‌.