هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شورائی برای بررسی انتقال پایتخت

سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت‌: ما بايد شهر‌هاي دوم و سوم در کشور داشته باشيم و مي‌شود پايتخت‌هاي دوم و سوم ساخت‌.
منصور آرامي درباره تصويب طرح انتقال مرکز سياسي پايتخت از سوي شوراي نگهبان‌، اظهار داشت‌: اين طرح امکان سنجي انتقال مرکز سياسي است و اصل طرح هم تعيين شورايي براي بررسي امکان انتقال پايتخت است‌. در اين قانون اسمي از شهر آينده‌اي که مقصد انتقال پايتخت سياسي باشد نيامده و تنها قرار است مطالعه بر روي آن انجام بگيرد‌.
وي بار مالي را يکي از موانع موجود در مسير انتقال پايتخت عنوان کرد و گفت‌: آلودگي هوا‌، ترافيک‌، درکلانشهر‌ها هم وجود دارد‌، بنابراين گفتن اينکه با انتقال مرکز سياسي اين معضلات و مشکلات بحراني حل شود درست نيست‌. ناگفته نماند در شهر پرجمعيت و شلوغي چون توکيو که جمعيتي معادل تهران دارد هوايي پاک و سالم را مشاهده مي‌کنيم‌.
نماينده مردم بندرعباس در مجلس با بيان اينکه مسير انتقال پايتخت نوعي فرار از حل مسئله‌است‌، افزود‌: ما بايد شهر‌هاي دوم و سوم در کشور داشته باشيم و مي‌شود پايتخت‌هاي دوم و سوم ساخت‌. براي مثال شهري با قطب کشاورزي و شهري با مرکزيت فرهنگ داشته باشيم تا حضور مردم را در اين مناطق تثبيت کنيم‌.
سخنگوي کميسيون عمران در مجلس گفت‌: انتقال ميليون‌ها کارمند از تهران به شهر‌هاي ديگر و تأمين نياز‌هايي چون تلفن‌، آب‌، گاز و‌.‌.‌. نيازمند تأمين مالي بسيار زيادي است که بودجه عمراني کفاف آن را نمي‌دهد‌.
آرامي درباره راه حل ترميم بافت‌هاي فرسوده تهران نيز‌، اظهار داشت‌: بافت فرسوده در اوايل قانون برنامه چهارم و برنامه پنجم آمده‌است و بايد در يک دوره ده ساله اين قانون را به جايي مي‌رسانديم اما تاکنون اتفاقي رخ نداده‌است‌.
وي خاطرنشان کرد‌: دولت قبل هم در بافت فرسوده اصلا ورود نکرد و به فکر ساخت مسکن مهر افتاد‌. دولت يازدهم هم تاکنون اقدامي انجام نداده‌است‌. درحالي که مديريت واحد شهري موضوع بسيار مهمي است که تاکنون عملي نشده‌ و اقدام مناسب درگرو يکپارچه‌سازي خدماتي چون برق‌، آب‌، گازو‌... است.