هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: اجرا نشدن بیمه کارگران ساختمانی اجحاف است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از دلایل اجرا نشدن قانون بیمه کارگران ساختمانی را بی‌توجهی کارفرمایان خواند و گفت: به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، استان‌های کشور اولویت‌بندی شدند و هرکدام اعتبار مشخصی برای بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌کنند.
 به گزارش پیام ساختمان، مجتبی رحمان دوست در خصوص اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب مجلس شورای اسلامی است اما به جهت اجرای ناصحیح این قانون؛ مجلس به‌عنوان نهادی که وظیفه نظارت اجرای قوانین را دارد به دنبال کشف عواملی است که موانع بر سر راه اجرای قانون ایجاد کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای تمامی قوانین را دارد، گفت: برخی قوانین مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی در راستای تأمین حقوق محرومان جامعه بوده و البته با منافع کسانی در ارتباط است که کار را به کارگران ساختمانی می‌سپارند، لذا بخشی از اجرا نشدن قانون بیمه کارگران ساختمانی، مکلف ساختن کارفرمایانی است که حاضر به پرداخت سهم کارگران نیستند.
وی افزود: اعتبارات ویژه برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته اما کافی نیست چراکه تعداد کارگران ساختمانی بیش از مبالغی است که برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
رحمان دوست با اشاره به سهمیه‌بندی استانی در قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای در کمیسیون اجتماعی سهم استان‌های مختلف کشور برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی بر اساس شاخص‌هایی مشخص شد که شاخص «جمعیت» یکی از آنهاست، بدین معنی که سهم هر استان  برای بیمه کردن کارگران ساختمانی متفاوت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متأسفانه کارفرمایان برای پرداخت سهم بیمه کارگران مقاومت می‌کنند و کمتر حاضر به پرداخت تمام و کمال بیمه آنها می‌شوند ازاین‌رو لازم است تا با نظارت از اجحاف در حقوق کارگران ساختمانی جلوگیری شود.