از ابتدای مرداد ماه سال جاری نشریه پیام ساختمان به صورت هفتگی منتشر می شود

شمار نشریه : 210

نشریه پیام ساختمان به عنوان پرتیراژترین نشریه حوزه ساختمان، که تا به حال  دو هفته یک بار منتشر می شد، از ابتدای مرداد ماه سال جاری، با هدف تاثیرگذاری و آگاهی بخشی  بیشتر، پوشش هرچه بهتر و افزون تر اخبار و اطلاعات حوزه صنعت ساختمان، و افزایش رضایت شرکای تجاری، هر هفته شنبه ها و به صورت هفتگی منتشر خواهد شد. لازم به توضیح است نشریه پیام ساختمان در دوره جدید، ضمن حفظ تیراژ قبلی و توزیع عمومی سراسری در کیوسک های مطبوعاتی و توزیع تخصصی در نمایشگاه ها، همایش ها، بورس های ساختمانی سراسر کشور، و ارسال برای انبوه سازان و سازندگان ساختمان، مشاوران املاک و... با تغییراتی نیز همراه خواهد بود؛ به این ترتیب که ضمائم معماری و دکوراسیون، تاسیسات، و ساخت و ساز به صورت یک هفته در میان منتشر می شود و ضمیمه نظام مهندسی،  انبوه سازان و انجمن ها منتشر نخواهد شد.