هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از ابتدای مرداد ماه سال جاری نشریه پیام ساختمان به صورت هفتگی منتشر می شود

نشریه پیام ساختمان به عنوان پرتیراژترین نشریه حوزه ساختمان، که تا به حال  دو هفته یک بار منتشر می شد، از ابتدای مرداد ماه سال جاری، با هدف تاثیرگذاری و آگاهی بخشی  بیشتر، پوشش هرچه بهتر و افزون تر اخبار و اطلاعات حوزه صنعت ساختمان، و افزایش رضایت شرکای تجاری، هر هفته شنبه ها و به صورت هفتگی منتشر خواهد شد. لازم به توضیح است نشریه پیام ساختمان در دوره جدید، ضمن حفظ تیراژ قبلی و توزیع عمومی سراسری در کیوسک های مطبوعاتی و توزیع تخصصی در نمایشگاه ها، همایش ها، بورس های ساختمانی سراسر کشور، و ارسال برای انبوه سازان و سازندگان ساختمان، مشاوران املاک و... با تغییراتی نیز همراه خواهد بود؛ به این ترتیب که ضمائم معماری و دکوراسیون، تاسیسات، و ساخت و ساز به صورت یک هفته در میان منتشر می شود و ضمیمه نظام مهندسی،  انبوه سازان و انجمن ها منتشر نخواهد شد.