نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احياي فلسفه معماري در ايران

عضو انجمن مفاخرمعماری ایران با بیان ضرورت تهیه طرح جامع معماری ایرانی اسلامی تأکید کرد: فلسفه معماری و خانه‌سازی در ایران که با رویکرد فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار بوده ، در دهه‌های اخیر سست شده است و با ارزش‌ها و هنجارهای خانواده ایرانی مسلمان و مؤمن تا حدودی فاصله می‌گیرد.
ابوالحسن میرعمادی تصریح کرد: افزایش جمعیت و انباشت تقاضای مسکن باعث شده رویکرد کمی گرایی بر ارتقای کیفیت غلبه کند و نشان می‌دهد اهداف ساخت خانه فقط برای استقرار موقت و حالت خوابگاهی انجام می‌شود درصورتی‌که خانه را باید به‌عنوان محیطی برای رشد و تعالی ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی بسازیم.
عضو انجمن مفاخرمعماری ایران گفت : بررسی خانه‌های تاریخی در کاشان ، اصفهان ، یزد و برخی شهرهای ایران نشان می‌دهد که عمر ساختمان‌ها را می‌توان بیش از 100 سال هم افزایش داد و از این سرمایه ملی حفاظت کرد. 
کارشناس ارشد معماری ایران با اشاره به مغفول ماندن معماری در ساخت‌وسازهای کشور گفت: 
معماری ایرانی مظلوم واقع‌شده است و معماران جوان باید بیش از همه دراین‌باره دغدغه داشته باشند و معماران می‌توانند از طریق دانشگاه‌ها، موسسه‌ها و شرکت در مسابقات مختلف معماری و شهرسازی، سطح حرفه‌ای خود را افزایش دهند و باید طرح جامع معماری ایرانی اسلامی را تهیه کنیم.