هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احياي فلسفه معماري در ايران

عضو انجمن مفاخرمعماری ایران با بیان ضرورت تهیه طرح جامع معماری ایرانی اسلامی تأکید کرد: فلسفه معماری و خانه‌سازی در ایران که با رویکرد فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار بوده ، در دهه‌های اخیر سست شده است و با ارزش‌ها و هنجارهای خانواده ایرانی مسلمان و مؤمن تا حدودی فاصله می‌گیرد.
ابوالحسن میرعمادی تصریح کرد: افزایش جمعیت و انباشت تقاضای مسکن باعث شده رویکرد کمی گرایی بر ارتقای کیفیت غلبه کند و نشان می‌دهد اهداف ساخت خانه فقط برای استقرار موقت و حالت خوابگاهی انجام می‌شود درصورتی‌که خانه را باید به‌عنوان محیطی برای رشد و تعالی ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی بسازیم.
عضو انجمن مفاخرمعماری ایران گفت : بررسی خانه‌های تاریخی در کاشان ، اصفهان ، یزد و برخی شهرهای ایران نشان می‌دهد که عمر ساختمان‌ها را می‌توان بیش از 100 سال هم افزایش داد و از این سرمایه ملی حفاظت کرد. 
کارشناس ارشد معماری ایران با اشاره به مغفول ماندن معماری در ساخت‌وسازهای کشور گفت: 
معماری ایرانی مظلوم واقع‌شده است و معماران جوان باید بیش از همه دراین‌باره دغدغه داشته باشند و معماران می‌توانند از طریق دانشگاه‌ها، موسسه‌ها و شرکت در مسابقات مختلف معماری و شهرسازی، سطح حرفه‌ای خود را افزایش دهند و باید طرح جامع معماری ایرانی اسلامی را تهیه کنیم.