هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش ارتفاع سازه میدان سپاه

نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده پنج درباره تخلف صورت گرفته در سازه عشرت‌آباد خبر داد و گفت: ارتفاع این سازه تا سقف 16 متر تعیین شد.
محمدمهدی تندگویان درباره اینکه سرانجام پیگیری‌های شورای شهر و شهرداری تهران در خصوص حفظ حریم بافت تاریخی تهران و کاخ عشرت‌آباد به کجا رسید ، پاسخ داد: رأی نهایی سازه واقع در میدان سپاه در کمیسیون ماده پنج صادر شد و باید پیچ و مهره‌های سازه آهنی باز تا ارتفاع آن به سقف تعیین‌شده برسد.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس رأی صادره کمیسیون ماده پنج ، سازندگان سازه میدان سپاه(عشرت‌آباد)موظف به رعایت حدود قانونی بافت تاریخی از بنای این سازه شدند.
تندگویان همچنین اعلام کرد: سازندگان سازه مذکور موظف به اعمال رأی کمیسیون ماده پنج هستند و شهرداری بر حسن انجام کار، نظارت می‌کند.