هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بی اطلاعی شورا از احیای حصار ناصری

احمد مسجد جامعی با اشاره به اخباری مبنی بر احیای تهران قدیم، گفت: این حرکت، حرکت خوبی است ولی باید کاربری‌ها به‌نوعی باشد که بازندگی امروز مردم تطبیق داشته باشد در غیر این صورت به‌صرف تغییرات کاربردی، راه به‌جایی نخواهیم برد.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم شهر را به دوران قاجار یا صفوی بازگردانیم، هر دوره مسائل خودش را دارد. ما می‌توانیم با حفظ چارچوب‌ها و شاخصه‌هایی که آن مجموعه‌ها در گذشته داشتند آن را روزآمد کنیم که این به قدرت کارشناسی پروژه برمی‌گردد که امیدواریم در این موضوع به این مسائل دقت شده باشد.
مسجدجامعی در پاسخ به این پرسش که آیا برای احیای حصار ناصری با شورا مشورت شده است، گفت: هیچ مشورتی با شورا نشده اما کارشناسان پروژه و مشاورین آن در این خصوص با اعضا مشورت‌هایی داشته‌اند که این نشان می‌دهد مشاورین علاقه‌مند به نظرات کارشناسی اعضای شورا هستند اما این نگاه درست نیست که کارشناسان به اعضای شورا مراجعه کنند اما شهرداری نه.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در پروژه احیا و ساماندهی میدان امام (ره) نیز جلسات کارشناسی خوبی با اعضای شورا برگزار شد و همه از نتیجه کار راضی بودند، گفت: هنوز این پروژه به چهارچوب‌های واحدی نرسیده و در برخی از موارد نگاه من با مواردی که در این پروژه مطرح است تفاوت دارد و اعتقاد دارم هنوز برای نهایی شدن ساماندهی احیای تهران قدیم در حصار ناصری نیاز به مشورت و کار کارشناسی بیشتری است و ادب کاری و ادب کارشناسی حکم می‌کرد که کمیسیون‌ها نیز در جریان جزئیات احیای حصار ناصری قرار بگیرند.