وعده‌های «سر خرمن» به متقاضیان مسکن مهر

شمار نشریه : 210

در حالي اخيرا شرکت عمران پرند از اعلام قيمت‌هاي نهايي برخي پروژه‌هاي مسکن مهر اين شهر از طريق پيامک خبر داده که متقاضيان اين پروژه در يک سال و چند ماه گذشته گرفتار وعده‌هاي بي‌پشتوانه بوده‌اند‌.
کمي بيش از يک سال از اعلام خبر مشخص شدن قيمت نهايي مسکن مهر پرند مي‌گذرد‌، خبري که باران هاشم زهي پس از رسانه‌اي شدن خبر ارسال پيامک اخطار به متقاضيان مسکن مهر اين شهر آن را اعلام کرد‌. اواخر فروردين ماه سال گذشته‌، شرکت انديشه گستر فردا کارگزاري مسکن مهر پرند اين پيامک را به متقاضيان ارسال کرد‌: «اخطار اول/ متقاضي محترم؛ به منظور تسريع در تکميل واحد‌هاي مسکن مهر ضروري است 30 درصد الباقي مبلغ قرارداد خود را که به صورت علي الحساب مي‌باشد‌، حداکثر ظرف مدت 10 روز واريز نماييد‌. بديهي است مسئوليت هرگونه تبعات در عدم پرداخت متوجه جنابعالي خواهد بود‌. کارگزاري مسکن مهر پرند‌، شرکت انديشه گستر فردا»
اين پيامک خيلي زود هاشم زهي مديرعامل شرکت عمران پرند را به واکنش واداشت‌. وي با اشاره ارسال پيامک اخطار پرداخت 30 درصد مابقي مبلغ قرارداد مسکن مهر به 50هزار متقاضي گفته بود‌: قيمت تمام شده واحد مسکن مهر در سامانه طرح مهر مشخص شده و متقاضيان مي‌توانند با واردکردن کد ملي از ميزان آن مطلع شوند‌. حدود 90 درصد پروژه‌هاي مسکن مهر پرند پيامک اخطار واريز 30 درصد باقيمانده علي الحساب آورده ارسال شده‌است‌. ارسال پيامک به حدود 50 هزار متقاضي براي اين منظور انجام شده تا با توجه به رويکرد جديد شرکت عمران پرند جهت تکميل پروژه‌ها انجام شود‌.
وي تأکيد کرد‌: ازاين رو قيمت تمام شده مسکن مهر را با ارسال پيامک به اطلاع مردم مي‌رسانيم و متقاضيان بايد بقيه آورده را به حساب خود‌شان واريز کنند‌. متقاضياني که 30 درصد مابقي آورده را به صورت علي الحساب واريز مي‌کنند شرايطي را فراهم مي‌کنند تا واحد‌هاي آنها به سرعت تکميل شود‌. اما در آن زمان تمام تلاش متقاضيان مسکن مهر براي اطلاع از قيمت نهايي و همچنين رقم 30 درصد آورده نافرجام ماند‌، چون سامانه موردنظر مديرعامل عمران پرند وجود خارجي نداشت‌.
کمتر از دو هفته بعد شرکت عمران پرند پيامک ديگري به متقاضيان مسکن مهر اين شهر ارسال کرد که در آن نشان چنداني از تهديد پيامک اخطار اول ديده نمي‌شد؛ «اطلاعيه دوم‌، متقاضي محترم پيرو اطلاعيه اول در صورت عدم واريز 30 درصد الباقي وجه قرارداد پيش فروش‌، ضروري است به منظور تسريع در تکميل واحد مسکن مهر ظرف مدت يک هفته نسبت به واريز آن اقدام نماييد‌. کارگزاري مسکن مهر پرند‌، شرکت انديشه گستر فردا»
در يک سال منتهي به ارديبهشت 94 هيچ کدام از وعده‌هاي مديران شرکت عمران پرند عملياتي نشد‌. نه خبري از تحويل برنامه اولويت بندي واحد‌هاي مسکن مهر شد و نه اينكه متقاضيان مسکن مهر موفق به کشف "سامانه" مدنظر مديرعامل شرکت عمران پرند شدند‌.
تا اينکه سرانجام چند روز پيش اسماعيل نسب‌، معاون فني شرکت عمران شهر پرند از آغاز اعلام قيمت‌هاي نهايي واحد‌هاي کوزو‌، هسا و کيسون به متقاضيان مسکن مهر پرند خبر داد‌.
وي با اشاره به تعيين قيمت نهايي واحد‌هاي مسکن مهر پرند و اعلام آن به متقاضيان درباره مهم‌ترين جزئيات اين موضوع گفت‌: قيمت ساخت اکثر واحد‌هاي مسکن مهر بر اساس تفاهم‌نامه سه جانبه و از سال 88 تا 89 مبلغ 300هزار تومان اعلام شد اما ازآنجايي که اجراي پروژه‌ها کمي زمان برد و در اين بازه زماني که بايد کار به پايان مي‌رسيد‌، عملياتي نشد بر همين اساس شرکت عمران شهر‌هاي جديد و وزارت راه و شهرسازي بخشنامه‌هايي براي کل مسکن مهر کشور ابلاغ کرد‌. اين در حالي است که با وجود اين اظهارات متقاضيان مسکن مهر همچنان چشم انتظار اعلام قيمت نهايي واحد‌هاي خود هستند‌.
يکي از متقاضيان مسکن مهر پرند با انتقاد از عملکرد مديران شرکت عمران پرند گفت‌: شهريور سال 91 براي يک واحد 73 متري پروژه هسا ثبت نام کردم‌. در همان سال پيش از آغاز گراني‌ها و گران شدن دلار مبلغ 7/7 ميليون تومان واريز کردم‌. طبق قرارداد‌، قرار بود اسفند همان سال با پرداخت 30 درصد ديگر قرارداد يعني 3 ميليون و 300 هزار تومان‌، واحد را تحويل بگيريم‌. اما متأسفانه تا امروز که حدود 3 سه سال مي‌گذرد‌، هيچ خبري از زمان تحويل واحد يا ميزان قيمت نهايي آنها نداريم‌.
وي يادآور شد‌: فروردين سال گذشته شرکت عمران پرند به ما اخطار داد براي تکميل واحد مسکن مهر مبلغ 30درصد آورده خود را واريز کنيد‌. متأسفانه بنده نيز به اميد خانه دار شدن مبلغ هفت ميليون تومان ديگر را با مشقت فراوان تهيه کرده و آن را واريز کردم‌. وعده‌هاي فراوان براي تحويل واحد مسکن مهر اساس زندگي ام را به هم ريخته‌است و بيش از 2 سال به اميد خانه دار شدن در واحد‌هاي مسکن مهر پروژه کزو مستأجر بودم که در اين مدت بيش از 6 ميليون اجاره بها دادم‌.
اين متقاضي با بيان اينکه با احتساب رفت وآمد به محل کارم (‌تهران‌) حدود 10 ميليون تومان در مدت يادشده هزينه کرده‌ام‌، گفت‌: شرکت عمران پرند چند روز پيش اعلام کرد که قيمت نهايي واحد‌هاي مسکن مهر نهايي شده و از طريق پيامک به اطلاع متقاضيان مي‌رسد اما هنوز پيامکي نه به بنده و به نه به متقاضيان بي‌شماري که مي‌شناسم ارسال نشده‌است‌.
وي بيان کرد‌: از شرکت عمران پرند خواهش مي‌کنم که با زندگي متقاضيان مسکن مهر بازي نکند‌، اين شرکت چرا اخبار ناصحيح را منتشر و بيخود مردم را اميدوار مي‌کند‌؟ يکي از معضلاتي که متقاضيان مسکن مهر پرند با آن مواجه هستند وعده‌هاي فراواني است که از سوي برخي مديران و مسئولان وزارت راه و شهرسازي داده مي شود.