سرمایه‌گذاری جهانی درپروژه‌های ساختمانی ایران

شمار نشریه : 210

شرکت سرمايه‌گذاري «فرست فرانتير» يک بانک سرمايه‌گذاري است که به سرمايه‌گذاران نهادي کمک خواهد کرد تا به طور جهاني در بازار‌هاي پيشرو سرمايه‌گذاري کنند‌. اين بازار‌ها‌، بازار‌هايي پيش از نوظهور است‌. يکي از مشخصات کليدي چنين بازار‌هايي در مقايسه با بازار‌هاي توسعه يافته اين است که بازار‌هاي پيش از نوظهور توانايي رسيدن به رشدي بسيار بيشتر از حد معمول را دارند‌. به همين علت اين بازار‌ها‌، براي بسياري از سرمايه‌گذاران بيش از دو دهه بسيار جذاب بوده‌اند‌.
بازار ايران مانند هر بازار در حال رشد ديگري‌، براي رشد به سرمايه نيازمند است‌. شرکت‌هاي بسياري با کلاس‌هاي جهاني در ايران وجود دارند اما بيشتر آنها از فناوري جديد و فرآيند‌هاي موجود در دنيا به خاطر وجود تحريم‌ها دورمانده‌اند‌. اگر مذاکرات جاري به لغو تحريم‌ها منتهي شود‌، سرمايه‌هاي خارجي به سمت سرمايه‌گذاري مستقيم و بازار سهام‌، سرازير خواهد شد‌. اين امر با قدرتمندسازي مصرف کنندگان و تزريق سرمايه به پروژه‌ها و کسب وکار جديد‌، موجب رشد عظيمي در اقتصاد ايران خواهد شد‌. ايران از سوي بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي به عنوان آخرين غول خفته نگريسته مي‌شود‌. اين امر باعث بازگشت مناسب سرمايه‌گذاري براي هر دو طرف ايراني و خارجي خواهد شد‌.
سرمايه گذاران خارجي سرمايه‌گذاري خود را هم به سمت مصرف کنندگان و هم به سمت زيرساختار‌ها هدايت خواهند کرد‌. اين تقريبا الگوي تمامي بازار‌هاي نوظهور است و اين سرمايه‌گذاري شامل حوزه‌هايي نظير خودروسازي‌، مخابرات و بخش کالا‌هاي مصرفي بادوام با رشد فزاينده و بالأخص کالا‌هايي که مصرف کنندگان جديد متمکن شده مايل هستند درآمد خود را مصروف آن کنند‌، خواهد شد‌. زير ساختار‌ها به سرمايه‌گذاري بلندمدت و بانک‌هاي خارجي براي تأمين مالي پروژه‌ها نيازمند است‌. اين برنامه‌ها شامل پروژه‌هايي نظير ساخت جاده‌هاي جديد و نيروگاه‌هاي برق با منافع فزاينده‌اي براي توليدکنندگان سيمان و شرکت‌هاي ساختماني خواهد بود‌. سرمايه‌گذاران بخش ساختمان نيز از اين موقعيت بهره‌مند خواهند شد و ارزش افزوده جديدي به جريان سرمايه‌گذاري وارد خواهد کرد‌.
ايران در مقايسه با بازار‌هاي نوظهور ديگر مزاياي بسياري دارد‌. ايران جمعيتي تحصيلکرده‌، دولتي با ثبات و قدرتمند دارد و همچنين مردم ايران به قانون و تاريخ فرهنگي هزاران ساله خود احترام مي‌گذارند که اين به ايراني‌ها هويت قوي مي‌دهد‌. اين خصيصه ايران را از باقي کشور‌ها متمايز مي‌سازد‌. ايزوله شدن ايران را از باقي دنيا دور نگه داشت و اين بازگشت دوباره چالشي بزرگ و جديد براي ايران خواهند بود‌.
براي خلق محيطي بهينه براي سرمايه‌گذاري در ايران‌، قانون گذاران ايراني بايد مطمئن شوند که بازار ارز شفاف و دقيق باشد و همچنين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري به طور دقيق کنترل و نظارت مي‌شوند‌. اين حوزه‌اي است که بسياري کشور‌ها با هم رقابت مي‌کنند که مي‌تواند باعث سقوط سرمايه‌گذاران خارجي و از ميان رفتن آنها به يک روش خصمانه شود‌. استيفاي چنين حق و حقوقي از ايران در مراحل ابتدايي به معناي اين است که ايران در مقايسه با رقباي خود از شانس بيشتري برخوردار است‌. حتم اين موضوع اصلي که بازگشت ايران به نيرو‌هاي رقابتي جامعه مالي جهاني است به زودي تحقق خواهد يافت؛ با اين شرط که دولت حمايت کند و حتما اينگونه خواهد بود‌.
*نيکولاس بنسکي‌، مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري «فرست فرانتير» بيش از 40 سال سابقه خدمت در بانک‌هاي سرمايه‌گذاري در بريتانيا و ديگر کشور‌ها را دارد‌. بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه آکسفورد‌، وي به يکي از گروه‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري در بريتانيا پيوست و در اين شرکت که به مدت 20 سال در آن کار مي‌کرد‌، متخصص در زمينه مالي ديگر کشور‌ها بود‌. بنسکي تمرکز خود را به طور اختصاصي روي سرمايه‌گذاري بر بازار‌هاي نوظهور گذاشته‌است‌. فعاليت کليدي در موسسه سرمايه‌گذاري فرست فرانتير تحقيق و جستجو روي شرکت‌ها و اقتصاد‌هايي است که با شرکاي محلي شرکت سرمايه‌گذاري ما تشکيل شده‌است‌. گستره اين شرکاي محلي بر اساس مشتريان اين شرکت‌ها در سراسر دنيا به20 مورد رسيده است.