هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنامه اجرایی مسکن مهر ۱۹ شهر جدید

وزارت راه و شهرسازي برنامه اجرايي مسکن مهر در 19 شهر جديد را به شرکت عمران شهرهاي جديد ابلاغ کرد.

به گزارش پيام ساختمان، بر اساس تکليفي که وزارت راه و شهرسازي به شرکت عمران شهرهاي جديد و ساير شرکتهاي تابعه اين شرکت در خصوص مسکن مهر اعلام کردهاست، هر 19 شهر جديد بر اساس اين تکليف موظف هستند واحدها را به مرحلهاي از تکميل و ساخت وساز تا پايان سال جاري برسانند.

بر اساس جدولي که جزئيات آن در ادامه گزارش اعلام شده، آمار نازک کاري افتتاحها و فروش اقساطي واحدهاي مسکن مهر در سال جاري مشخص شدهاست. در جدول فروش اقساطي مسکن مهر 45 هزار واحد مسکن مهر پرند در سال جاري بيشترين آمار را از آن خود کردهاست.

بر همين اساس، شهر جديد پرديس با 40 هزار و 272 واحد داراي بيشترين آمار در مرحله نازک کاري و محوطهسازي و شهر جديد رامشار با کمترين ميزان يعني 258 واحد در ليست قرار ميگيرد.