هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انرژی نو یا کهنه، مسئله این نیست!

به یکی گفتند: اوهوی، این یک قران را بگیر، این بار را بزار روی کولت، ببر پشت فلان کوه تحویل بده. طرف هم جواب داده بود: به زبان خوشتان بیایم، به کار راحتتان یا به راه نزدیکتان؟ حالا حکایت استفاده از انرژی‌های نو است. همین الان اگر کسی بخواهد مثلاً از تجهیزات انرژی خورشیدی استفاده کند، بدون هزینه‌های نصب، باید حدود 10 میلیون تومان برای صفحات خورشیدی و سازه‌های نگهدارنده و تجهیزات الکترونیکی موردنیاز، هزینه کند! گفت رفیق گرفتیم که قاتق نانمان بشود، قاتل جانمان شد! خُب برادر من، ما می‌خواهیم هزینه‌هایمان کمتر شود، این‌طوری که باید پول مصرف برق 15 سال آینده‌مان را یکجا بدهیم به واردکننده پنل های خورشیدی و نصاب و غیره که چی بشه؟این تازه در حالتی است که صفحات نصب‌شده بتواند تمام برق موردنیاز و مصرفی یک ساختمان را تأمین کند که نمی‌کند. اصلاً در و دیوار خانه ما فضای مناسبی برای نصب پنل ها ندارد، شما هم اگر فکر می کنی استفاده از انرژی خورشیدی خیلی خوب و به‌صرفه است این همه زمین تخت و تبارک، بفرما برو همه بیابان‌ها را پنل نصب کن! این قدر هم نگو جامعه همیشه در برابر چیزهای نو مقاومت می‌کند، ما به‌ صرفه بودنش کار داریم نه نو یا کهنه بودنش!