هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وقت سرویس کولر است

با شروع فصل گرما بايد کولر‌ها را بازديد و سرويس کرد و چنانچه نياز به تعمير داشته باشد آن را مرمت نمود‌. اگرچه بهتر است سرويس و نصب کولر را به دست سرويس کار مجاز بسپاريد تا از بروز صدمات احتمالي به خود و وسايل برقي جلوگيري شود‌.
نحوه سرويس و راه اندازي کولرآبي
• به منظور باز کردن درپوش کناري کولر‌، آن را از محل مخصوص گرفته و به طور عمودي به طرف بالا بکشيد تا قسمت تحتاني آن از بدنه جدا گردد‌. سپس در را به طرف خارج کشيده و آن را بيرون بياوريد
• دريچه اطمينان آب را با دقت باز نموده و تشتک (‌کف کولر‌) را با شلنگ آب خوب بشوييد
• هرسال پس از شستن کولر و خشک شدن تشتک آن‌، ابتدا کفي و پايه‌ها و محل نصب شناور را با سمباده تراشيده و ضدزنگ بزنيد و سپس آن را رنگ نماييد تا عمر مفيد کولر افزايش پيدا کند‌. اين کار براي شهر‌هايي که آب لوله کشي در آن داراي املاح زيادي است ضروري‌تر به نظر مي‌رسد
• پمپ آب را بازنموده و ضمن سرويس و روغن کاري آن را در محل مخصوص خود با دقت نصب نماييد
• با پر کردن تشتک تحتاني از آب و روشن نمودن واترپمپ اطمينان حاصل نماييد که مسير آب در شلنگ و سه راهه و آب پخش کن‌ها باز است
• ناودان‌هاي مستقر در درپوش‌ها را تميز کنيد تا منافذ آن باز شود
• موتور کولر را باز نموده و آن را سرويس و روغن کاري نماييد
• چنانچه محور موتور لقي دارد مي‌توانيد با استفاده از واشر مخصوص لقي آن را بگيريد‌. البته کمي لقي اشکالي ندارد
• ياتاقان‌ها را روغن کاري نماييد
• در هنگام نصب موتور کولر هرگز تسمه متصل به آن را بيش ازاندازه محکم نکنيد؛ طوري که اگر دو دست خود را در دو سمت تسمه بگيريد حدود يکي دو سانتي متر به سمت داخل جمع شود‌.
• هر دو سال يک بار پوشال‌ها را عوض کنيد‌. البته تعويض پوشال‌ها بسته به آب شهر ممکن است هر سال ضروري باشد
• در موقع تعويض پوشال بايد ابتدا آن را خيس کرده و در محل مخصوص خود گذاشته و سپس شبکه سيمي مخصوص را روي آن قرار دهيد‌.
• شکم (‌برآمدگي‌) پوشال را بگيريد تا آب روي تسمه و واترپمپ نريزد
• شناور را طوري تنظيم نماييد که آب از تشتک يا دريچه اطمينان به بيرون نريزد
• قبل از روشن نمودن موتور در اول فصل پارچه بزرگي را خيس کرده و آن را مقابل دريچه هوا قرار دهيد تا از ورود گردوخاک به درون اتاق جلوگيري به عمل آيد
• براي تهويه بهتر‌، واترپمپ را به مدت 10 دقيقه روشن نماييد تا پوشال‌ها خوب خيس شود سپس موتور کولر را روشن کنيد
• با اجراي موارد فوق علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب و برق‌، از هزينه‌هاي احتمالي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني جلوگيري نماييد.