هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرهاي سبز و آينده بشر

گروه تأسيسات‌: برخي‌، شهر‌هاي آينده را تصويري از جنگ ستارگان مي‌دانند‌. سفينه‌هاي شخصي‌، ساختمان‌هاي بزرگ با جمعيتي به اندازه شهر و مردمي كه كمتر راه مي‌روند و بيشتر با وسايل برقي رفت وآمد مي‌كنند‌. جهاني بدون طبيعت و بدون درخت شايد ايده‌آل فيلم‌هايي مانند جنگ ستارگان باشد ولي جهان مسير متفاوتي را مي‌پيمايد‌. راهي كه كشور‌هاي صاحب صنعت و مسيرساز مانند آلمان در راستاي برنامه‌ريزي شهر‌هاي بهينه با ساختمان‌هاي سبزتر‌، مصرف انرژي بسيار پايين و حمل ونقل عمومي با انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌پيمايند‌. هدف شهر صد درصد سبز تا سال2050 سرلوحه كار جنبشي است كه در چهل وپنجمين سالگرد روز زمين در سال 2015 اعلام وجود كرد‌.
آينده زمين غيرسبز
بيش از يک ميليارد نفر در كره زمين با درآمدي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند و همين مردم هستند كه بيشترين تأثير را از تغييرات آب و هوايي و گرم شدن زمين مي‌بينند‌. كشور ما‌، ايران نيز نه تنها از اين پديده بي‌تأثير نبوده بلكه به گفته كارشناسان در مركز منطقه‌اي قرار دارد كه دوره جديدي از خشكسالي را تجربه خواهد كرد‌، تجربه‌اي كه با برخي سهل انگاري‌ها شتاب نيز خواهد گرفت‌. از همين رو عيسي كلانتري نسبت به مهاجرت اقليمي كثيري از جمعيت ايران در آينده هشدار مي‌دهد‌.
به اين ترتيب جنبش‌هاي محيط زيستي و افتادن در مسير شهر‌هاي سبز يكي از ملزومات منطقه جغرافيايي ماست‌. کم آب شدن درياچه‌هايي مانند اروميه و آرال‌، كاهش بارندگي در همه مناطق دنيا‌، خشكسالي‌هاي فزاينده در پهنه منطقه بياباني در بين مدار‌هاي 20 تا 40 درجه دو طرف استوا و ذوب شدن يخ‌هاي قطب جنوب كه با بالا رفتن آب دريا‌ها و زيرآب رفتن مناطقي از جهان ازجمله كشور كوچك مالديو همراه خواهد شد يادآور سرانجامي است كه در فيلم‌هاي برخي از کارگردان‌هاي هاليوود تصوير مي‌كنند يعني كره زميني خالي از حيات‌.
دو سناريو پيش رو
در مقـابل اين سناريو روايت ديگري است كه بسياري از دلسوزان جهان دنبال مي‌كنند و در ميان آنها سياستمداراني مانند «آلبرت آل گور» كانديداي رياست جمهوري از حزب دموكرات در سال 2000 و برنده جايزه صلح نوبل و همچنين «بيل گيتس» مؤسس و مديرعامل شركت مايكروسافت و يكي از ثروتمندترين مردان جهان قرار دارند‌. اما هدف چيست‌؟.
تكنولوژي رسيدن به شهر‌هايي كه صد درصد توسط انرژي‌هاي تجديد پذير تأمين شود مهياست و اكنون نوبت سياست است كه سهم خود را ايفا كند‌. سختي كار نيز اينجاست كه براي اين تغيير رويه سياستمداران مي‌بايست به توان اين انرژي اطمينان پيدا كنند‌.
در 20 سال گذشته هر تلاشي براي توافق بين‌المللي در برابر تغييرات اقليمي به شكست انجاميد‌. توافقنامه كيوتو در سال 1997 نخستين توافق جهاني بود اما سازمان ملل توان اجرايي بين‌المللي را نداشت كه اين توافق نامه را عملي كند و عملا به گزارش‌هاي سالانه و هشدار‌هايي محدود شد‌. ايالات متحده كه يكي از بزرگ‌ترين مراكز آلوده كننده در زمين است از امضاي اين توافق نامه سرباز زد‌. پس ازآن مجموعه‌اي از توافق نامه‌ها زير نظر سازمان ملل همچون توافق نامه ريو و كپنهاگ همگي به شكست انجاميدند تا اينكه توافق نامه پاريس با هدف كاهش دماي زمين تا 2 درجه سانتي گراد سال گذشته زير نظر سازمان ملل امضا شد‌. دو درجه سانتي گراد ازآن رو هدف قرارگرفته كه توافقي علمي وجود دارد كه اگر گاز‌هاي گلخانه‌اي كه باعث گرم شدن هوا مي‌شوند باعث شود گرماي کره زمين از دو درجه سانتي گراد تجاوز كند‌، وضعيت هواي كره زمين غيرقابل بازگشت مي‌شود و حوادث طبيعي مانند سيل و خشكسالي و آلودگي به اخبار روزانه تبديل خواهد شد‌.
سناريوي دوم اين است كه سياست و اقتصاد در چرخشي جدي از مسير خطي ويراني محيط زيست براي توليد‌، توليد به مصرف و مصرف براي مصرف ايجاد شود و به چرخه توليد دوستدار محيط زيست‌، مصرف بهينه و انرژي تجديد پذير بينجامد‌.
شهر سبز چگونه شهري است‌؟
براي مقابله با كاهش 2 درجه‌اي دماي كره زمين دو راهكار ارائه شده است‌: يكي استفاده بيشتر از انرژي تجديد پذير كه در بسياري از كشور‌ها تا مرحله اقتصادي شدن پيش رفته و راهکار دوم اعتنا به محيط زيست است‌.
شهر نيويورك‌، بزرگ‌ترين شهر ايالات متحده آمريكا كه نقش زيادي در آلودگي محيط زيست داشته در راستاي اين هدف پيشگام شده‌است‌. محيط زيست شهري نيز در اين طرح همانند محيط زيست طبيعي اهميت دارد‌، به همين دليل كاشت درخت در خيابان‌هاي نيويورك اين شهر را نه تنها به شهر زيباتري تبديل مي‌كند بلكه در كاهش گاز‌هاي گلخانه‌اي و آلودگي هوا اثرگذار است‌. اين درختان به مجموعه 2/5 ميليون درخت اين شهر و اطراف آن اضافه خواهد شد كه از هم اکنون نيز بسياري از توريست‌ها را به محلات سبزي كه اين طرح در آن اجراشده‌، كشانده‌است‌.
اين همان طرحي است كه در شهر‌هاي نانجينگ و شانگ‌هاي چين نيز در حال اجراست‌. طرح تفصيلي جديد اين دو شهر به ساخت ساختمان‌هاي سبز و كاشت درختان و فضاي سبز در خيابان‌ها و همچنين بام خانه‌ها و تدوين منشور انرژي و بهره بيشتر از انرژي تجديد پذير پرداخته‌است‌. طرح شهر نانجينگ با مشاركت 250 مشاور شهرساز‌، معمار و طراح تهيه شده‌است‌. هدف اوليه اين طرح مردم مدار شدن شهر است به گونه‌اي كه انسان در شهر ارج بيشتري ببيند و برنامه‌هاي توسعه‌اي در اين راستاست كه انسان شادتر و سالم‌تر باشد به جاي اينكه فقط سود بيشتر مطرح شود‌.
طرح «شهر هوشمند» وينسنت كالبوت‌، معمار فرانسوي براي شهر پاريس نيز ساخت ساختمان‌هاي بلند بهينه‌سازي شده‌است كه در هرکدام از پشت بام‌هاي اين ساختمان‌هاي هرمي شكل‌، باغ‌هايي تعبيه مي‌شود‌. قرار بر اين است كه اين ساختمان‌ها نه تنها انرژي خود را به صورت تجديد پذير تأمين كنند بلكه به دليل تراز مثبت مصرف‌، انرژي ديگر بخش‌هاي شهر را هم تأمين کنند‌. هرکدام از اين 8 برج در يك محله شهر قرار مي‌گيرد و مشكلات بهينه‌سازي و انرژي محله را به موازات كمبود فضاي سبز مرتفع مي‌كند‌.
همه اين طرح‌ها سه هدف عمــده را دنبال مي‌كند‌: نخست تأمين انـرژي از مبادي تجـديد پذير‌، افزايش فضاي سبز به جهت مبارزه با آلودگي و همچنين تشويق شهروندان به استفاده از انرژي تجديد پذير و پاسداشت محيط زيست.