هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در كجاي جهان ايستاده‌ايم؟

مي گويند خودشناسي اساس موفقيت است‌. كسي كه خود را بهتر بشناسد‌، بر ضعف‌ها و قوت‌هاي خود آگاهي داشته باشد انسان موفقي است‌. شايد اين گزاره را بتوان در مورد كشور‌ها و جوامع نيز به كار برد‌. در روي كاغذ بسياري از معيار‌هاي توسعه را اخذ كرده‌ايم و در رده‌هاي بالاي جدول قرار داريم‌، تعداد مقالات منتشر شده در نشريات علمي و پژوهشي ما را به رده 17 توليد علم دنيا رسانده است؛ از بسياري از كشور‌هاي اطرف براي استفاده از بيمارستان‌هاي مجهز كشور و بخصوص تهران به ايران سفر مي‌كنند‌، در زمينه تاسيسات آب و تعداد سد‌ها جزو برترين‌ها در دنيا و در زمينه نيروگاه‌هاي برق و توليد اين محصول استراتژيك جزو برترين‌هاي منطقه هستيم‌، در زمينه توليد گندم به خودكفايي رسيده‌ايم و در زمينه صنايع پتروشيمي‌، گاز و نفت حرف بسيار براي گفتن داريم و نزديك به 70 درصد از جمعيت كشور در شهر‌ها زندگي مي‌كنند‌. اما يك يادآوري بزرگ‌! اعداد و ارقام فريب مي‌دهند و فريب‌هاي آماري جزو رايج‌ترين و ساده‌ترين كارهااست‌. خصوصا اگر اين آمار‌ها با بينش همراه نباشند‌. به همين دليل است كه پژوهش‌هاي جدي اجتماعي اعم از پژوهش‌هاي كمي و كيفي در موسسات مستقل صورت مي‌گيرد كه به صورت تجربي و در زمين واقعي و با بينش عيني و نه به قصد توجيه بلكه به قصد توصيف و تحليل واقعيت انجام مي‌گيرند‌. مگر نه هر ناظر بي‌طرفي با مشاهده كاركرد‌هاي نارسا و ناقص در زمينه‌هاي مختلف علم‌، صنعت‌، شهرسازي و رسانه متوجه بي‌حاصلي اين آمار‌ها مي‌شود‌.
برخي نگاه‌ها اجازه آينده نگري‌، نگاه انتقادي و بينش انسان مدار را نمي‌دهد‌. در نگاهي كه انسان ابزار پيشرفت است و نه توسعه ابزاري براي آسودگي انسان كلانشهري مانند تهران تشكيل مي‌شود كه توانايي جذب 30 درصد جمعيت‌، 90 درصد پزشكان متخصص‌، همه مديريت كلان كشور را دارد و به همين دليل است كه منابع آبي كشور تقريبا ويران شده و به همين دليل است كه محيط زيست به وضعيت بحراني رسيده‌است‌.
راهكار اين وضعيت را بسياري از دلسوزان كشور سال‌ها است مي‌دهند‌، ورود به زمين تحقيق ميداني و پاسخگو شدن مسئولان در مقابل مشكلات‌.‌. در اين راه مي‌بايد تغييرات زيادي در مورد بينش مديران صورت بگيرد كه شايد ابزار اصلي اين تغيير نگرش عملي شدن طرح پايش سرزمين است تا بدانيم در كجاي جهان قرار گرفته‌ايم‌، مطمئنا نتايج اين آگاهي با انتظارات بسياري همخواني ندارد .