هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعاون، راه حل مشكل بيكاري

كارشناس بازار كار با اشاره به اينكه احياي تعاوني‌ها در كشور به‌هیچ‌وجه امري زائد نيست، گفت: كشورهاي توسعه‌يافته بخش اصلي خدمات خود را از طريق تعاوني‌ها انجام مي‌دهند و در حال حاضر تعاوني‌ها در دنيا بسيار فعالند.
حميد حاج اسماعیلی، با اشاره به اينكه اصل44 قانون اساسي اشاره مستقيم به موضوع تعاون دارد، گفت: دولت‌ها بايد توجه و تلاش كافي به بخش تعاون داشته و از غفلت در اين كار بپرهيزند. از بخش‌هايي كه مي‌تواند در قالب تعاوني‌ها راهگشا باشند، بخش كشاورزي است كه تا حدودي تحليل رفته و دچار مشكل شده است. به‌گونه‌ای كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در بخش كشاورزي از طريق بخش تعاوني‌ها ساماندهي شوند تا بتوانند در بخش كشاورزي نقش‌آفرين باشند.
 وي ادامه داد: حتي بخش خدمات با توجه اينكه فعال است اما متكي به بخش تعاون نيست و براي اينكه بتوان پايداري در بخش خدمات ايجاد كرد كه ظرفيت خوبي براي اشتغال ايجاد كند (كه نرخ آن بيش از 45درصد در مجموع ظرفيت اشتغال كشور است)، مي‌توان در قالب تعاوني‌ها ساماندهي كرد. در بخش صنعت هم مي‌توان با كمك تعاوني‌ها يك‌سري فعاليت‌ها انجام داد، اما تعاوني‌ها بيشتر در بخش خدمات و كشاورزي مي‌توانند نقش‌آفرين باشند.

حاج اسماعیلی با بيان اينكه احياي تعاوني‌ها در كشور به‌هیچ‌وجه امري زائد نيست، اظهار داشت: ديدگاهي كه سبب شكل‌گيري اين طرز فكر شده است، شبه دولتی‌ها هستند كه تحت عنوان بخش خصوصي فعاليت دارند و بخش تعاوني را رقيب خود مي‌دانند. اگر تعاوني‌ها به‌درستی فعال شوند و با مشاركت مردم شكل بگيرند و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را جذب كنند در ايجاد اشتغال مي‌توانند بسيار راهگشا باشند و تبليغاتي هم كه عليه تعاوني‌ها در كشور به راه افتاده است، توسط بخش شبه‌دولتي است كه در قالب بخش خصوصي شكل گرفته‌اند و براي اينكه بتواند از وضعيت موجود سوءاستفاده كنند و منابع دولت را براي خود جذب كنند، مخالف و دشمن راه‌اندازي‌ تعاوني‌ها در كشور هستند.
وي ادامه داد: كشورهاي توسعه‌يافته بخش اصلي از خدمات خود را از طريق تعاوني‌ها انجام مي‌دهند و در حال حاضر تعاوني‌ها در دنيا بسيار فعال‌اند. به‌عنوان‌مثال كشورهايي مثل هند بخش زيادي از مناسبات كار خود را از طريق بخش تعاوني‌ها انجام مي‌دهند. تعاوني‌ها در كشور ما با توجه به شرايط كنوني اقتصادي مي‌توانند راهگشا باشند و هم اينكه با آموزه‌هاي ديني و سنتي نزديكي و همخواني زيادي دارند.
 وي درباره هزينه ايجاد يك شغل گفت: 850ميليون تومان هزينه‌ ايجاد شغل در فعاليت‌هاي بزرگ است. در بخش خدمات با 15ميليون تومان نيز مي‌توان شغل ايجاد كرد و يك كارگاه با 50ميليون امكان راه‌اندازي دارد. ازآنجاکه بخش خدمات در كشور برجسته است امكان ايجاد شغل در اين بخش آسان‌تر است.
حاج اسماعیلی با بيان اينكه بايد اشتغال همه‌جانبه را در كشور پيگيري كنيم، گفت: ايجاد شغل در صنعت خطرپذيري بالايي دارد، از آن‌سو ايجاد شغل در بخش خدمات ناپايدار و فصلي است. بنابراين سياست‌هاي اشتغال‌زایی دولت بايد همه‌جانبه باشد.