واگذاری سهام صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

شمار نشریه : 160

گروه بازار ساختمان: يكي از راه‌های کاهش رويكرد سرمایه‌ای به مسكن، داشتن بازارهاي مالي جذاب و داراي رونق است و يكي از مواردي كه می‌تواند به اين مهم كمك كند، واگذاري شرکت‌های بزرگ دولتي است ؛ كاري كه هم می‌تواند براي دولت درآمد زا باشد و هم سرمایه‌گذاران را در درآمد شرکت‌های بزرگ سهيم كند. يكي از اين واگذاری‌ها مربوط به سهام 15 شرکت دولتی است كه سازمان خصوصی‌سازی آن را از طریق بورس، فرابورس و مزایده در خردادماه 92ماه عرضه خواهد كرد.

در بورس سهام

واگذاری‌ 17 درصد از سهام هولدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس شامل چهار میلیارد و 214 میلیون و 64 هزار و 370 سهم یکی از این جذابیت هاست كه از طریق بورس واگذار خواهد شد. اين هولدينگ با تعداد قابل توجهی از شرکت‌های پتروشيمي تحت پوشش خود ، از جذاب‌ترین‌ واگذاری ها به شمار مي رود و عرضه مقدار محدودي از سهام آن در ماه‌های اخير به عنوان بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در تاريخ ايران ياد شد. برخي ديگر از واگذاری‌ها نيز باز هم به پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها مربوط می‌شود، مانند: 100 درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به ارزش 37 هزار و 47 میلیارد و 20 میلیون ریال، 49 درصد سهام مدیریت تولید برق شهید رجایی شامل 4900 سهم به ارزش کل پایه 139 میلیارد و 625 میلیون و 990 هزار ریال و 100 درصد ارزش نیروگاه قائن به ارزش 701 میلیارد ریال که از طریق مزایده واگذار می‌شود.

در فرابورس

490 سهم شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور معادل 49 درصد سهام به ارزش کل پایه 41 میلیارد و 308 میلیون و 960 هزار ریال و بلوک 16.14 درصدی سهام پتروشیمی زنجان شامل 89 میلیون و 800 هزار سهم هم به ارزش پایه هر سهم 1828 ریال و ارزش کل پایه 164 میلیارد و 154 میلیون و 400 هزار ریال در فرابورس عرضه خواهد شد.