تجمع مقابل سازمان نظام مهندسی تداوم دارد

شمار نشریه : 209

با توجه به اولین تجمع مهندسان مقابل سازمان نظام مهندسی استان تهران در دو هفته اخیر،‌ یکی از اعضای این سازمان از تغییر احتمالی ریاست آن خبر داد.
گزارش ها حاکی از آن است که یکشنبه هفته گذشته تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران برای اجرا نشدن قانون نظام مهندسی توسط ریاست این سازمان مقابل در سازمان نظام مهندسی تهران تجمع کردند.
 به گفته یکی از اعضای این سازمان ، این اعتراض‌ها تداوم دارد و قرار است در مجمع انتخاب بازرس درباره عزل ریاست سازمان نیز صحبت شود .
 احمدرضاسرحدی در این باره به خبرگزاری‌ها گفته است: البته موضوع اصلی در این روز انتخاب بازرسان است که از نظر قانونی مشکل دارد و بازرس را که باید از سوی مجمع انتخاب شود هیئت مدیره انتخاب می‎کند و موضوعی است که در قانون نظام مهندسی وجود دارد و از هیئت مدیره خواسته می‎شود که این اختیار را به مجمع دهد و طبق قانون تجارت مجمع بازرس را انتخاب کند و همه اصول قانونی رعایت شود، اما در همین روز خواستار عزل ریاست سازمان هستیم .