نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنگوي دولت: 2900 طرح عمراني ناتمام مانده است

معاون رئيس جمهوري گفت: دولت با معضل 2 هزار و 900 طرح عمراني مواجه است كه از پيشرفت‌هاي فيزيكي مختلفي برخوردار هستند. محمد باقر نوبخت افزود: منابع لازم براي اين طرح‌هاي عمراني 400 هزار ميليارد تومان است درحالي كه بودجه سال گذشته 40هزار ميليارد تومان بوده است.
وي با بيان اين‌كه بر فرض 100 درصد تخصيص بودجه باز هم امكان اتمام اين طرح‌ها وجود ندارد، ادامه داد: عمر برخي از طرح‌هاي عمراني ياد شده به 10 سال هم مي‌رسد و از توجيه اقتصادي و اجتماعي برخوردار نيستند.
نوبخت تأكيد كرد: با اين منابع محدود بايد هرچه سريع‌تر در جهت اتمام طرح‌هاي نيمه تمام پيش رفت و دراين زمينه نياز به مساعدت بخش خصوصي داريم. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خاطرنشان كرد: درسال گذشته طرح‌هايي كه داراي پيشرفت فيزيكي 80 درصد بود را مورد توجه قرارداديم و دراين مدت 246 طرح به اتمام رسيد.
وي گفت: امسال علاوه بر شاخص پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد براي طرح‌هاي عمراني، توازن منطقه‌اي، كمك به مناطق محروم و طرح‌هايي كه ساير طرح‌ها را به هم مرتبط مي‌كند، مورد توجه قرار گرفته است.