ساختمان مکعب پروژه برتر استونی

شمار نشریه : 209

گروه‌هاي معماري Thomas Pucher و Bramberger استواني با در اختيار داشتن فضايي به مساحت 3 هزار و 500 مترمربع توانستند يکي ديگر از پروژه‌هاي چشم انداز در صنعت معماري کشور خود را به نمايش گذاشته و عنوان برترين را نيز از آن خود کنند‌.
چشم انداز خارجي ساختمان مکعبي رنگي با طبقات کامپوزيت بتن و شيشه صنعتي نشکن به نمايش درآمده که هر يک از اين طبقات به صورت معلق و با شيب و قوس‌هاي خاص مربوط به خود طراحي شده‌اند‌.
اين ساختمان از طبقات مورب و شيب دار بتن و فولاد ضدزنگ تشکيل شده که در ميان اين طبقات‌، شيشه‌هاي صنعتي نشکن با طرح‌هاي مختلف زاويه دار نصب شده‌اند‌.
طبقات انتهایی اين ساختمان از واحد‌هاي بيشتري نسبت به طبقات پائين برخوردارند و آنها به صورت معلق بر روي ساير طبقات جاي گرفته‌اند‌، به طوري که تصور جابه جايي و افت اين طبقات با مشاهده آنها به ذهن خطور خواهد کرد.