هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روش جديد فعاليت در بازار مسكن


گروه بازار ساختمان: وقتي بازار با ركود مواجه است و زماني كه روش‌‌های سنتي براي فعاليت در بازار هم كارايي لازم را ندارد و هم هزینه‌‌های بالايي را ايجاد می‌کنند، برخي از افراد اقدامات جالبي انجام می‌دهند. در گذشته سه راه براي فروش ملك وجود داشت ؛ اول بنگاه‌‌های مشاور املاك ، دوم درج آگهي در برخي از روزنامه‌ها (كه البته اين مورد به درآمدزايي كلاني براي همان روزنامه‌ها تبديل شد) و سوم يافتن مشتري به صورتي موردي. اما با گسترش فناوری‌‌های روز اين شرايط تغيير محسوسي داشت.

یکی از این فناوری ها شبکه اينترنت است كه سايت هاي زیادي با دريافت هزينه يا به صورت رايگان، آگهی‌‌های فروش املاك را درج می‌کنند اما این روش نيز با مشكلاتي همراه است زیرا همه با اين شبكه سازگار نيستند و آگهی‌‌های املاك در اينترنت به اندازه ای وسيع است كه برخي تصور می‌کنند به جامعه هدف نمی‌رسد.

اکنون شيوه جديد براي فروش املاک استفاده از سيستم پيام كوتاه است تا با هزین‌های كمتر از روزنامه‌ها و بدون وقت‌کشی برای يافتن مشتري به شكل موردي، آگهی‌ها را به جامعه هدف برسانند. پس عجيب نيست اگر پیامک‌‌های ی دريافت كنيد که از فروش املاك حكايت دارند. اما سؤال اين است كه ارسال‌کننده‌‌های این پیامک ها از كجا می‌دانند چه كسي در چه زمین‌های فعاليت می‌کند؟

شرکت‌‌های ی كه اين پیامک‌ها را براي مشتريان خود ارسال می‌کنند، شماره‌‌های انتخاب‌شده را از بین مشخصات افرادي كه در مراكز خاص و مرتبط مانند نمایشگاه‌ها و .....فعالیت دارند، برمی‌گزینند. از اين رو در آينده اگردر جايي (مهم نيست كجا باشد ) ثبت‌نام كرديد، بدانيد كه متعاقب آن پیامک‌‌های آگهي نيز دريافت خواهيد كرد. حال سوال این است که آيا نبايد اطلاعات افراد محرمانه باشد؟ دریافت آگهي مهم نيست اما چنانچه شرکت‌‌های خاص به اين اطلاعات به سهولت دسترسي داشته باشند، اين احتمال وجود ندارد كه خودشان يا کارکنان آنها به طرق ديگر نيز از آن استفاده يا سوءاستفاده كنند؟ اينجا چه كسي پاسخگوست؟