هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیاده‌سازی الگوی معماری اسلامی- ایرانی

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به مفاد بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده، خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه طراحی نما برای کلیه ساخت‌وسازهای انفرادی و تجمیعی منطبق با الگوی معماری اسلامی - ایرانی رایگان خواهد بود.
عباد الله فتح اللهی گفت: لذا در راستای تحقق این امر و به‌عنوان یکی از الزامات اصلی این فرایند می‌توان به اعطای مشوق‌های لازم در راستای تحقق این الگو در ساخت‌وسازها و با توجه به ظرفیت موجود در محلات دارای بافت فرسوده به‌صورت ویژه در این نواحی از شهر اشاره کرد.
وی ادامه داد: بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 1394 مشتمل بر ظرفیت‌هایی است که با تخصیص آنها از طریق دفاتر خدمات نوسازی در سطح محلات دارای بافت فرسوده، می‌توان به برداشتن گام‌های عملی و جدی‌تر در راستای تحقق و اجرای الگوی معماری اسلامی و ایرانی در شهر تهران امیدوار بود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام اینکه هزینه طراحی نما، منطبق با الگوی اسلامی ایرانی، برای کلیه ساخت‌وسازهای انفرادی و تجمیعی در بافت‌های فرسوده رایگان است، خاطرنشان کرد: کلیه ساخت‌وسازهای تجمیعی و انفرادی با مساحت بیشتر از 100 مترمربع نیز می‌توانند از کمک‌هزینه اجرای نما بهره‌مند شوند.