دور زدن شــهــرداري‌

شمار نشریه : 209

گروه ساخت وساز‌: هراندازه شهرداري‌ها منافع عموم را مورد توجه قرار دهند و در طرح‌هاي شهري به توسعه پايدار توجه کنند‌، قطعا نتيجه مطلوبي به دست خواهد آمد و اما‌، چنانچه با اهداف و اغراض ديگري غير از ارتقاي سطح کيفي زندگي مردم مانند درآمدزايي فعاليت کنند‌، نتيجه منفي خواهد بود‌. يکي از مهم‌ترين ايراداتي که به شهرداري کلانشهر‌ها وارد است‌، پول محوري و درآمدزايي غيرمعمولي است که باعث افت کيفيت زندگي در درازمدت مي‌شود‌. تجربه نشان داده شورا‌هاي اسلامي شهر‌ها هم نتوانسته‌اند در مهار برخي کج روي‌هاي شهرداري موفق باشند‌. در ادامه سلسله گزارش‌هاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري‌ها‌، اين بار به سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه شهرداري تهران رفته‌ايم‌.
شهرداري را دور زديم
يک شهروند که خود را جواد معرفي کرد در گفتگو با خبرنگار ما گفت‌: چند سال پيش يکي از خيرين زميني را جهت ساخت درمانگاه وقف کرد و مسئوليت پيگيري آن را به من سپرد‌. من هم با همکاري چند نفر از پزشکان شروع به انجام کار‌هاي احداث اين درمانگاه کرديم اما در اين راه با مشکلات زيادي مواجه شديم که ازجمله آنها مي‌توان به مجوز شهرداري اشاره کرد‌.
وي افزود‌: زماني که فعاليتمان را براي اخذ پروانه آغاز کرديم املاک وقفي مشمول بسته‌هاي تشويقي شهرداري نمي‌شدند اما در حال حاضر شهرداري براي املاک وقفي و حتي فاقد سند هم امتيازاتي قائل است‌. شهرداري هم عنوان کرد که با توجه به زمان درخواست پروانه‌، شما مشمول بسته جديد نمي‌شويد‌. هرچقدر هم که تلاش کرديم کاري از پيش نبرديم‌. تا اينکه يکي از کساني که به مسائل حوزه شهرداري‌ها احاطه دارد به ما پيشنهاد کرد درخواست خودتان را پس بگيريد و بعد از مدتي دوباره اقدام به گرفتن مجوز کنيد‌. ما همين کار را کرديم و خوشبختانه مشکلي هم پيش نيامد بنابر اين ما هم با اين روش‌، شهرداري را دور زديم‌.
يک ساختمان با دو متراژ
ارباب رجوع ديگري با انتقاد از اينکه بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري سرگردان شده‌است‌، به پيام ساختمان گفت‌: حدود يک ماه پيش پايان کار ملکم را گرفتم‌. هنگامي که خواستم به سازمان ثبت اسناد و املاک بروم و سند آن را تهيه کنم‌، آنها براي تعيين متراژ‌، ساختمان بنده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع دادند‌. اين درحالي بود که در پايان کار ملک من‌، متراژ ساختمان که 213 متر قيدشده‌، آمده‌است‌.
وي افزود‌: به هرحال سازمان نظام مهندسي از ساختمان بنده بازديد کرد و جالب اينکه متراژ سازمان نظام مهندسي 7 متر با شهرداري متفاوت شد‌. من هم که متعجب شده بودم نامه را به سازمان ثبت تحويل دادم اما آنها گفتند بين پايان کار صادره شهرداري و سازمان نظام مهندسي تناقض وجود دارد و بايد اصلاح شود. سراغ سازمان نظام مهندسي که ر‌فتم، گفتند کار ما درست است؛ برو شهرداري‌.
اين شهروند با گلايه ادامه داد‌: سراغ شهرداري آمدم و موضوع را شرح دادم اما آنها پاسخ امکان تجديدنظر وجود ندارد چون در اين صورت بايد پروسه کاري شما از آغاز درخواست تا صدور پايان کار مجدد طي شود‌. من هم که نه وقت و نه حوصله اين کار را داشتم با درماندگي از آنها خواستم راهي پيش پايم بگذارند‌. متصدي شهرداري پيشنهادداد سراغ سازمان نظام مهندسي بروم‌. مي‌گفت اگر آنها تأييد کنند شما 7 متر سود کرده‌اي‌. ديدم بيراه نمي‌گويد‌. حالا هم قصد دارم مجدد سراغ نظام مهندسي بروم و با التماس و خواهش و احتمالا جريمه ماجرا را ختم به خير کنم‌.
وي در پايان خاطرنشان کرد‌: اگر هر متر زمين را 3 ميليون تومان حساب کنيم‌، 7 متر اضافه‌اي که در پايان کار قيد شده‌، ارزشي معادل 21 ميليون تومان خواهد داشت؛ نهايتا ممکن است سازمان نظام مهندسي 5 ميليون تومان طلب کند که در صورت پرداخت آن‌، باز هم شرايط به نفع ماست‌.
نورچشمي
محسن‌، ارباب رجوعي بود که نسبت به پايان کار شهرداري معترض بود‌: «شنيده بودم قبل از خريد ملک بايد از فروشنده پايان کار طلب کنيم‌. من هم همين کار را کردم و اتفاقا همان زمان خريد‌، پايان کارم را از شهرداري استعلام گرفتم و تأييد شد‌. به هرحال در آينده براي گرفتن وام و سند و ساير کار‌ها بايد پايان کار ارائه کنيم»‌.
وي افزود‌: داشتن پايان کار يک مسئله‌است و کيفيت پايان کار مسئله ديگر‌. بعدازاينکه ساختمان را خريدم‌. پشت سر هم ساختمان دچار مشکلات سازه‌اي و تأسيساتي مي‌شد‌. آخرين مشکل هم اين بود که سرويس‌هاي بهداشتي تمام طبقات در صورت شستشو به ساير طبقات نم مي‌داد‌. البته خدا را شکر که ساير همسايه‌ها هم مشکلي مشابه مشکل من دارند و مي‌توانيم به صورت گروهي پيگير شويم‌. در نهايت اسناد را از شهرداري گرفتيم درحالي که تمام مراحل ساخت از سوي مهندس ناظر تأييدشده بود‌. به شهرداري اعتراض کرديم اما آنها به هيچ عنوان پاسخگو نبودند‌. مجبور شديم به ديوان عدالت اداري شکايت کنيم‌. ديوان عدالت هم شهرداري را تبرئه و تقصير را متوجه مهندس ناظر کرد‌.
اين شهروند همچنين اظهار داشت‌: چند روز پيش سراغ ناظر رفتيم و متوجه شديم بايد از همان راهي که رفته‌ايم دوباره برگرديم‌. ماجرا را توضيح داديم و دليل امضاي مراحل ساخت را از او پرسيديم‌. او ضمن اينکه اشتباهش را قبول کرد‌، پاسخ داد‌: سازنده محترم از نورچشمي‌ها بود و ساختمان‌هاي ديگري را به همين سبک و سياق ساخته‌است‌. مي‌دانستم که در صورت ارائه تخلف به شهرداري فقط خودم را مي‌سوزانم‌.
خلاصه اينکه به شهرداري آمدم آدرس سازنده محترم را پيدا کنم تا شايد ايراد‌هاي ساختمان را به طور کامل برايمان شرح دهد و احتمالا راهکارش را به ما ارائه کند‌. هر چه باشد او از زيروبم ساختمان اطلاع دارد‌.
چشم شهرداري شما را می پاید
ارباب رجوع ديگري مي‌گفت گاهي اوقات احساس مي‌کنم ساختمان‌ها توسط شهرداري کنترل نامحسوس مي‌شود‌. چند ماه پيش استخري را در زيرزمين آپارتمان جهت استفاده ساکنان ساختمان ساختيم‌. همين که استخر آماده شد‌، اخطاريه‌اي براي ما از طرف شهرداري صادر شد‌. مضمونش اين بود که به دليل ساخت استخر بايد عوارض بپردازيد‌. من هم موضوع را با يک حقوقدان آشنا به قوانين شهرداري در ميان گذاشتم‌. حقوقدان عنوان کرد اگر حجم استخر بيشتر از 30 مترمکعب باشد‌، مشمول عوارض مي‌شويد در غير اين صورت خير‌.
وي افزود‌: موضوع را در شهرداري مطرح کردم و مسئول محترم حق را به بنده دادند‌. ظاهرا شهرداري تيري را در تاريکي ر‌ها مي‌کند‌، در اين صورت يا شهروند از قوانين آگاه‌است که چيزي عايد شهرداري نمي‌شود يا شهروند اطلاعات لازم را ندارد و بايد جريمه کار نکرده را بپردازد‌.