هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تورم مسکن در 64 کشور جهان

صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي آمريكا گزارش‌هاي جداگانه‌اي از آخرين وضعيت بازار مسكن به ترتيب در كشورهاي«با وضعيت مطلوب و نامطلوب اقتصادي» و همچنين كشورهاي «مطلوب و نسبتا مطلوب» منتشر كرده‌اند كه هر دو دسته اطلاعات با يك نتيجه مشترك، از افزايش قيمت جهاني مسكن با شيب تندتر از قدرت خريد خبر مي‌دهد.
در ارزيابي‌هاي اين دو نهاد اقتصادي، حداقل 23 كشور و حداكثر 64 كشور از قاره‌های مختلف، به لحاظ «نرخ دسترسي خانوارها به مسكن مناسب» مورد بررسي قرار گرفته‌ است و نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد: شكافي كه در سال 2010 بين قدرت خريد و قيمت مسكن در عمده كشورها وجود داشت، در 4 سال بعد از آن، نه‌تنها ترميم نشده كه تشديد هم شده است.
متوسط قيمت جهاني مسكن در سال 2014 رقمي معادل 9/ 3 درصد رشد كرد در حالي كه ميانگين درآمد خانوار در كشورها براساس معيار دستمزد سالانه، فقط 8/ 1 درصد يعني به اندازه نصف تورم مسكن در اين سال، افزايش يافت.
در گزارش صندوق بين‌المللي پول، قطر رتبه اول بيشترين تورم مسكن در فصل آخر سال 2014 را به خود اختصاص داده است. در اين كشور، قيمت مسكن 30 درصد افزايش يافته است. در رتبه‌بندي صورت گرفته، 64 كشور جهان به لحاظ ميزان رشد قيمت مسكن فهرست شده و اوكراين در بين كشورها، كمترين تورم مسكن را تجربه كرده است. در اوكراين قيمت مسكن در سال گذشته ميلادي 48 درصد كاهش پيدا كرد. نرخ رشد قيمت مسكن در 70 درصد اين كشورها، مثبت است به اين معني كه در فهرست مذكور، خانوارهاي ساكن در 47 كشور با افزايش قيمت خانه دست به گريبان هستند.
با اين حال، گزارش بانك مركزي آمريكا كه تعداد به مراتب كمتري از كشورهاي و عمدتا از اروپا و آمريكا در آن، رتبه بندي شده‌اند، نشان مي‌دهد: ايرلند و ايتاليا در سال گذشته ميلادي به ترتيب با بيشترين رشد و كمترين رشد قيمت مسكن مواجه شدند طوري كه در ايرلند، قيمت 16 درصد افزايش يافت و در ايتاليا 4/ 3 درصد افت كرد.
در اين گزارش‌ها به تحليل نرخ شكاف جهاني قيمت و قدرت خريد مسكن، به برنامه دولت‌ها براي مهار اين نابرابري اشاره شده است. كشورهاي مختلف براي ترميم اين شكاف، سعي مي‌كنند طبقه متوسط رو به پايين جامعه را براي خريد مسكن، توانمندسازي مالي كنند. يكي از اين برنامه‌ها «مسكن اجتماعي» است و براي دهك‌هاي مياني نيز تسهيلات بانكي خريد در نظر گرفته مي‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد