مبارزه جدی با زمین‌خواری

شمار نشریه : 209

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به معوقات بانکی و شکایات و دادخواست‌هایی که در این رابطه به قوه قضائیه ارسال می‌شود، گفت: قطعاً قوه قضائیه با قاطعیت در رابطه با وصول معوقات اقدام خواهد کرد. 
ناصر سراج از همدلی بین سه قوه برای برخورد با مفاسد خبر داد و اظهار کرد: سازمان بازرسی هم برای رسیدن به نتیجه مطلوب عزم خود را برای برخورد قاطع با فساد جزم کرده است.
  وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد و زمین‌خواری خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ما مبارزه جدی با زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری است و ما با جدیت با اختلاس‌هایی که در برخی از مناطق صورت می‌گیرد، برخورد خواهیم کرد. 
سراج با اشاره به اینکه برنامه‌هایی را در همین خصوص تنظیم کرده و منتظریم تا این برنامه‌ها را به نتیجه نهایی برسانیم، تصریح کرد: به لحاظ اینکه بازرسی‌های ما محرمانه است و محرز بودن فساد افراد در زمینه فساد قطعی نیست، اجازه افشای آن را نداریم.