هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداری‌ها تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرند

رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه شهرداري ها تحت نظارت ديوان محاسبات قرار مي گيرند، گفت: در تبصره ذيل ماده 2 قانون محاسبات آمده تمام دستگاه هايي که اموال عمومي دولت را تحت کنترل دارند بايد نظارت شوند، از همين رو از ديوان محاسبات خواسته شد که اين موضوع را پيگيري کند.       

غلامرضا تاجگردون گفت: در تبصره ذيل ماده 2 قانون محاسبات به ديوان محاسبات تاکيد شده که حسابرسي اين ديوان شامل تمام نهادهاي عمومي غيردولتي که بر اموال عمومي جامعه تسلط دارند، مي شود.

نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي افزود: تا سال 1375 تا حدودي اين کار انجام مي شد، اما از آن سال به بعد و بنا بر يک استفساريه که ارتباطي هم به اصل موضوع نداشت، برخي نظارت هاي ديوان محاسبات متوقف شد و اين موضوع در نظام حسابرسي کشور يک غفلت محسوب مي شود.